Whitepaper icon

Topp 10 skäl till varför Knowledge Management initiatives misslyckas

När data, information och kunskap fortsätter att växa inom organisationer, blir kunskapen allt mindre uppdaterad och aktuell. Anställda och externa kunder får allt mer svårare att hitta relevant kunskap när de behöver det. För att förhindra vanliga misslyckanden i implementeringen av Knowledge Management och säkerställa att det stödjer företagets strategiska mål, måste organisationer driva den organisatoriska förändringen som krävs för att stödja skapandet, återanvändningen och förbättringen av kunskap.

Detta omfattande whitepaper är skrivet av Julie L. Mohr, som är utbildare, författare och föreläsare inom området. Whitepapret identifierar de tio främsta orsakerna till varför Knowledge Management initiativ misslyckas och hur du hindrar att dessa uppstår.

Whitepapret är på engelska – Top 10 Reasons Why Knowledge Management Initiatives Fail.