On-demand webinar: Transform your service desk with KCS and Self Service

Inspelat webinar i samarbete med Specops

De flesta människor vänder sig idag till olika former av självhjälp (till exempel Google, olika forum) för att hitta en lösning när de stöter på ett problem eller har frågor. Varför skulle det vara annorlunda för slutanvändarna i en organisation? Varför inte ge dem bra verktyg för att lösa sina problem och få svar på sina frågor själva, när det passar dem?

I detta webinar, diskuterar Rob Matheson från ComAround och Ben Webster från Specops hur du kan ge användarna möjlighet att hantera enkla IT-uppgifter, såsom lösenordsåterställning, med hjälp av självbetjäning och KCS (Knowledge Centered Support). Webinaret är på engelska.