On-demand webinar: How to capitalize on the knowledge revolution

I det här inspelade webinaret förklarar Per Strand från ComAround varför KCS® (Knowledge-Centered Service) verkar vara exakt den typ av strukturerad Knowledge Management-metodik som tillvaratar kunskapens kraft och öppnar dörren för nya intelligenta teknologier som AI, ML och smarta Bottar.

Se inspelat webinar:

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk till det inspelade webinaret.