On-demand webinar: Living in the Disruption Economy: Why our Customers are Screaming for Change and We’re Still Not Listening.

I detta inspelade webinar diskuterar Julie L Mohr, världskänd författare och internationell föredragshållare, hur våra kunder – i en tid när vi går från kunskapsekonomi till delningsekonomi – blir allt tydligare med vad de vill och behöver från sina tjänsteleverantörer.

Kunderna har tröttnat på byråkratiska och förändringsobenägna globala företag som är sena med att anpassa sig och skapar onödig friktion för konsumenten. Kunderna låter plånboken styra och väljer Uber i stället för taxi, Amazon i stället för varuhus, Airbnb i stället för hotell och Netflix i stället för traditionella TV-kanaler. Om inte vi som arbetar inom IT ser upp, kommer vi också att vara ute ur leken snart. Vi behöver utveckla strategier som är innovativa och minskar friktionen. Och ännu viktigare, vi måste sluta vänta på att kunderna ska komma till oss.
Julie är en dynamisk och inspirerande förändringsdrivare vars arbete präglas av integritet och passion. I sina böcker, artiklar, föredrag, konsultuppdrag och kurser försöker hon att förändra världen genom tankeväckande dialog och interaktion. Julie har en kandidatexamen i datalogi från Ohio State University, en lärarexamen från University of Phoenix och arbetar för närvarande med sin doktorsavhandling i förvaltning och ledarskap inom IS & IT vid University of Phoenix. Hon är även ITIL-expert, Certified Help Desk Director och Certified Governance IT Professional.

Se inspelat webinar:

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk till det inspelade webinaret.