On-demand webinar: Integrera Knowledge Management i hela supportflödet

Inspelat webinar i samarbete med Inuit och ManageEngine ServiceDesk Plus

Det är en stor utmaning för supportorganisationer att hålla informationen i kunskapsdatabasen aktuell, korrekt och tillgängligt genom hela supportprocessen. Med metodiken Knowledge Centered Support, KCS, kan supportorganisationen integrera kunskapshanteringen genom hela supportprocessen och förbättra supportleveransen.

I detta webinar visar vi de viktigaste metoderna för att fånga, strukturera och återanvända kunskap inom supportorganisationen för att förbättra support och service ut mot organisationen. Du kommer få se hur en integration mellan Incident Management och Knowledge Management fungerar i praktiken.

Webinaret fokuserar på:

  • Hur kunskap fångas, struktureras och återanvänds med hjälp av KCS
  • Incident Management och Knowledge Management – fördelarna med en processintegration
  • Hur integrationen fungerar – process och teknik
  • Demonstration av integrationen mellan ComAround och Servicedesk Plus

Se inspelat webinar:

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk till det inspelade webinaret.

*