Webinar icon

On-demand webinar: Gör Knowledge Management värdefullt och roligt

Nöjdare medarbetare, bättre lösningsgrad, färre ärenden till servicedesk och en aktuell och relevant databas. Vi vågar säga att det är resultatet av att arbeta strukturerat med Knowledge Management, enligt beprövade metoder som gör kunskap värdefullt och roligt.

Servicedesk ska leverera högklassig support i tid med begränsade resurser. Inget konstigt med det. Men hur kan servicedesken samtidigt arbeta effektivt med Knowledge Management, och bygga en kvalitativ kunskapsdatabas? Och, vilka faktorer motiverar personalen så att de känner sig delaktiga och engagerade både i sin arbetsroll och i att nå de mål som hela organisationen satt upp? Helt enkelt, hur gör man kunskap värdefullt och roligt?

I det här inspelade webinaret visar vi hur servicedesken kan:

  • arbeta för att göra kunskapsdatabasen värdefull på sikt
  • skapa rutiner och processer som engagerar och motiverar
  • minska kostnaderna och öka servicen till organisationen

Målgrupp:

Seminariet är kostnadsfritt och passar dig som direkt eller indirekt ansvarar för ett supportteam, eller som ansvarar för affärsutveckling eller ett projekt inom IT-organisationen.

Praktisk info:

Webinaret är 25 minuter långt och hålls av Ulf Lignelid, KCS-certifierad Key Account Manager på ComAround.

Se inspelat webinar:

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk till det inspelade webinaret.