On-demand webinar: ITIL + KCS = SUCCESS

I detta inspelade webinar förklarar Rick Joslin, KCS Konsult och Expert, Bill Pollie Executive Vice President ComAround Inc. och Matt Peeples Vice President Cherwell hur knowledge management är integrerat med ITIL-processer för att maximera värde och hur du uppfyller dina kunders, dina anställdas och organisationens behov genom att göra mer med mindre.

Det är inte längre tillräckligt med att bara svara i telefonen snabbt. Framgång kan inte uppnås genom att anställa vänliga kundserviceorienterade människor för att ta hand om kunderna. Du behöver vara både lyhörd och vänlig samtidigt som du snabbt och enkelt ska kunna ge korrekta svar och lösningar. Att ha rätt människor, processer och teknik på plats är inte tillräckligt bra. Utan kunskap kan du inte lyckas. Serviceorganisationer behöver integrera ITIL®-ramverket med KCS®-metoden (Knowledge-Centered Service) för att uppnå maximal framgång när det gäller att serva sina kunder.

 

Se inspelat webinar:

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk till det inspelade webinaret.