Webinar icon

On-demand webinar: KCS – den värdeskapande processen

Effektiva processer för knowledge management förbättrar servicedeskens servicenivå och arbetsflöde avsevärt. Supportorganisationen kan räkna med 60 procent kortare lösningstider, 40 procent högre lösningsgrad vid första kontakten och 30 procent nöjdare medarbetare i servicedesk.

I det här inspelade webinariet beskriver vi den etablerade KCS-metodiken (Knowledge-Centered Service) och berättar om hur den kan förbättra resultatet av self service och knowledge management, både på kort och på lång sikt.

Fokusområden:

  • Vad är KCS och vad innebär det i praktiken
  • Att införa self service och KCS i arbetsflödet
  • Vanliga utmaningar och enkla lösningar

Lyssna på Sebastian Teeling, Knowledge Specialist på ComAround, när han går igenom huvudprinciperna för KCS och visar hur ett KCS-verifierat verktyg gör skillnad – och skapar värde för hela organisationen.

Se inspelat webinar:

Fyll i din e-postadress så skickar vi en länk till det inspelade webinaret.

*