ComAround Knowledge™ release notes 2016-09-18

Detta är innehållet i uppdateringen av ComAround Knowledge™, med datum 18 september 2016:

Förbättringar på artikelsidan

Statisk menyrad och texteditor

Vi ändrar placering av knappar på sidan för redigering av artiklar för att underlätta för författaren. Nu behöver du inte scrolla för att spara artikeln eller ändra Knowledge State. Menyknapparna kommer alltså alltid att finnas på skärmens övre kant.

Texteditorn flyttas från toppen av sidan till toppen av det textfält som är markerat. Du aktiverar texteditorn genom att klicka i ett textfält.

Search for duplicates
How to find tools in ComAround