ComAround Knowledge™ release notes 2016-03-17

Detta är innehållet i uppdateringen av ComAround Knowledge ™, med datum 19-20 mars 2016:

Flag it-funktion

Flag it
  • Ny knapp för flaggning av artiklar
  • När man flaggar en artikel skickas ett mail till författaren med dina kommentarer
  • Författare och övriga med administratörsrättigheter kan ta bort flaggningen efter att artikeln är uppdaterad
  • Den här funktionen är valfri och kommer att vara inaktiverad som standard
  • Det är inte möjligt att flagga ComAround artiklar
  • Allt flaggat innehåll kan hittas från söksidan