Om företaget

Vi förändrar hur världen levererar support med intelligent kunskap

ComAround är en global ledare och specialister inom Knowledge Management och Self Service. Vi hjälper organisationer att åstadkomma support i världsklass med hjälp av intelligent kunskap som en del av deras digitala transformationsstrategi, och genom att utnyttja vår expertis inom Knowledge Management. ComArounds kunder förändrar snabbt hur de levererar support och åstadkommer sänkta kostnader, ökade intäkter, ökad produktivitet och nöjdare kunder.

ComAround Knowledge™ är en oberoende kunskapshub som synkroniserar och navigerar företagens splittrade digitala information, för att tillgodose det långsiktiga behovet av relevant och korrekt information. ComAround Knowledge™ är en unik och kraftfull, molnbaserad lösning som bygger på Microsoft-teknik, och används av hundratals företag över hela världen.

ComArounds certifierade experter inom Knowledge Management och KCS (Knowledge-Centered Service®) tillhandahåller utbildningar och certifiering, samt konsulttjänster om hur organisationer förbättrar affärsprocesser och anpassar sig till de kulturella förändringar som krävs av den digitala transformationen. ComArounds kunskapsexperter är ofta föredragshållare vid branschens internationella konferenser och event. Per Strand och Lena Stormvinge har skrivit den populära boken Self-service and Knowledge Management Success.

Vår mission är att ge alla människor i världen möjligheten att åstadkomma mer med support av intelligent kunskap.

KCS Academy

ComAround är partner med KCS Academy, som är ett nätverk av KCS-utövare och leverantörer som utvecklar KCS-metodiken och tar fram kurser och certifieringar. KCS Academy är ett helägt dotterbolag till Consortium for Service Innovation.

ComAround Knowledge™ har nått högsta KCS-verifieringen, KCS v6 Verified, vilket är ett bevis på att verktyget stödjer alla åtta KCS-principer i kunskapsmetoden.

ComAround Knowledge™ har nått Microsoft Azure Certified och som är ett bevis på ökad tillförlitlighet och skalbarhet hos ComAround Knowledge™ för hantering av internationell tillväxt.