Ragn-Sells har valt ComAround Zero™ knowledge tool

ragnsellslogo

Ragn-Sells väljer ComArounds självbetjäning och kunskapslösning för att effektivisera support och service till verksamheten.

”ComArounds kunskaper inom KCS i kombination med deras knowledge tool som vi kan koppla ihop med vårt ärendehanteringssystem gjorde att vi valde deras lösning för att dela kunskap, lyfta och effektivisera vårt arbete i service desk och därmed leverera en bättre service till användarna”, säger Stefan Krantz, Teamleader IT-Operations & Support på Ragn-Sells.

Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Företaget samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige.