Lena Stormvinge på ComAround är inbjuden talare på itSMF’s årliga konferens i Stockholm

Med föredraget “Next generation Knowledge management” kommer deltagarna på årets upplaga av konferensen att få insikt och förståelse för den framtida supportmodellen.

itSMF Expo ’17 hålls den 5-6 april på Münchenbryggeriet i Stockholm och är etablerad som Sveriges ledande konferens inom områdena IT Service Management och IT-Styrning. Runt 25 utställare och 250 deltagare är på plats för att ta del av ett program med starka föreläsare, engagerande ämnen och givande diskussioner med branschkollegor. Vi är glada att presentera Lena Stormvinge från ComAround som en av de inbjudna talarna på årets konferens.

lena-stormvinge_comaround_portrait-120

Lena Stormvinge är specialist inom Knowledge Management, KCS och self service. Hon är en erfaren utbildare och föredragshållare och kommer under 2017 hålla föredrag på HDI 2017 i Washington D.C., itSMF i Oslo och IT-support & Service i Stockholm.  Lena är den 15e certifierade KCS Trainern i världen, och har nyligen gett ut boken Self-Service & Kowledge Success tillsammans med Per Strand, en av grundarna av ComAround.

Lenas föredrag “Next generation Knowledge Management”

Onsdag 5 april kl 11.00-11.45 i Mälarsalen

Statistik visar att den traditionella linjebaserade supportmodellen kommer att ersättas av ny struktur och process: en samarbetsbaserad arbetsmodell som syftar till att tillvarata och använda kollektivets samlade kunskap och erfarenheter. De nya arbetssätten tar, med hjälp av etablerade arbetsmetoder och digitala verktyg, vara på hela organisationens expertis och kunskap. Den kunskapen ger värdefull input till utveckling av företagets interna och externa produkter och tjänster. Processen innebär att traditionell support både förändras och minskar, samtidigt som resultatet blir en produktivare organisation, nöjdare kunder och en effektivare och mindre kostsam supportorganisation.

Läs mer om itSMF Expo ’17