Kunskap är en tillgång som ägs av laget

Det är ingen hemlighet att “Knowledge” är nyckelordet i supportbranschen under 2015. ComAround medverkade nyligen på konferensen IT-support & Service den 27-28 januari, där supportorganisationens kunskap var i fokus. Hur fångar man kunskapen och hur gör man så att den bygger värde i bolaget?

På konferensen talades det mycket om problemlösande proaktivt arbete med kunskap som ett centralt verktyg. Hur viktigt det är att kartlägga en verksamhets kunskap för att kunna tillvarata och utveckla den för att göra arbetsmoment effektiva, innovativa och lönsamma.

it-support 1_499x214

KCS förenklar kunskapshanteringen

Ann-Marie Ovin, CIO på Advokatfirman Vinge, talade i sitt föredrag om hur de börjat introducera KCS, Knowledge Centered Support, i IT-verksamheten. KCS är en metodik för hur man arbetar effektivt med kunskap inom till exempel en IT-organisation. Kunskapen kan finnas i en kunskapsdatabas i en självbetjäningstjänst.

Enligt Ann-Marie Ovin är kunskap en tillgång som ägs av Laget, inte av Jaget eller en liten grupp innehållsskapare. Och det håller ju vi på ComAround starkt med om. Genom att tillvarata, utveckla och spida både ny och befintlig kunskap i en självbetjäningsportal kan supportorganisationen bygga kunskapskapital för att till exempel avlasta och effektivisera arbetet i servicedesk. Både på kort och lång sikt. Ann-Marie Ovin, som använder ComAround Zero™ i supportverksamheten beskrev tjänsten som “strukturerad kunskap på ett ställe”.

– Jag tyckte Ann-Maries beskrivning “IT + Knowledge Management = KCS” var väldigt bra, säger Sharmarke Warsame som var med som utställare från ComAround.

it-support 2_497x300

Ulf Lignelid, Magnus Nordh och Therese Walve från ComAround

Konferensen arrangerades av Talentum Events och tidningen Ny Teknik och hölls på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Vi fick många trevliga diskussioner med både deltagare och andra utställare bland det 60-tal som var på plats.