ComAround Zero™ ingår i Pulsens nya samverkanskoncept som lanseras på SETT-dagarna i Kista, 14-16 april

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet, med cirka 9000 deltagare. Vi deltar återigen tillsammans med Pulsen och Eventful, och ser framför fram emot att ingå i Pulsens nya samverkanskoncept ”Vi Pulsen Skolportal”, som lanseras under konferensen.

Under SETT-dagarna lanserar Pulsen sitt nya samverkanskoncept ”Vi Pulsen Skolportal” (Vision och innovation Pulsen Skolportal). Konceptet handlar om de erbjuder ett sätt nytt att hämta information, dela erfarenheter och utveckla nya idéer kring hur man tillsammans kan skapa ännu bättre pedagogiska processer – med hjälp av Office 365. Kommuner och skolor som använder Office 365 kommer att kunna prenumerera på tjänsten.

skolportal+bollar

ComAround Zero™ ingår i konceptet

En viktig del i införandet av Office 365 är möjligheten för alla användare, elever som lärare, att få det användarstöd och den utbildning som krävs för att plattformen ska kunna nyttjas på bästa sätt. I Pulsen Skolportal ingår därför ComArounds självbetjäningstjänst ComAround Zero™, där slutanvändaren kan finna svaren på frågor som uppstår kopplat Office 365. Det kan vara specifika frågor kring Skolportalen, till exempel hur man skapar/lämnar in uppgifter i Office 365, eller frågor gällande funktioner i programmen som ingår i Office 365. Självbetjäningstjänsten innehåller dels en mängd guider och kunskapsartiklar i text eller videoformat, men även möjligheten att skapa egna guider som blir specifika för den egna organisationen. Materialet kan användas både som användarstöd och i utbildningssyfte, men även för att sprida information kring program och funktioner.

SETT inspirerar och skapar kontakter

SETT-konferensen är den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för lärare, skolledare, förskollärare, pedagog och övriga personer som jobbar med förvaltningsfrågor inom skolan. I utställardelen kan du knyta nya spännande kontakter och möta leverantörer av moderna fysiska lärmiljöer och digitala verktyg.