ComAround medarbetare först i Sverige med att nå högsta certifieringsnivån inom KCS

Två av ComArounds knowledge specialister, Lena Stormvinge, Process Manager och Per Strand, VD, har som de första personerna i Sverige tagit KCS Practices v5-certifiering.

lena_stormvinge_per_strand_comaround_498x340

Certifieringen är ett bevis på en djup kunskap och förståelse för hur Knowledge Management metoden KCS (Knowledge Centered Support) fungerar och implementeras på företag och i organisationer. Utbildningen genomfördes i London, UK i slutet av oktober under ledning av KCS Academy. Alla certifierade listas i KCS Certificant Registry.

–    Vi tror på KCS som den bästa metoden för att lyckas med Knowledge Management och self service, säger Per Strand, VD och en av grundarna till ComAround. Det är extra kul att vara först inom ett område som vi satsar mycket på.

Totalt har hittills 437 personer i världen KCS Practice v5-certifierat sig. Kunskapen innebär både en djupare teoretisk och praktisk kunskap kring adoptionen av KCS.

–    Vi har kunder som efterfrågar stöd inom alla nivåer av KCS, allt ifrån grundläggande förståelse för metoden till djupare förståelse och praktisk hjälp med planering och införande av KCS, säger Per Strand.

85 procent av alla anställda på ComAround i Sverige, Norge och USA har KCS-certifierat sig på grundläggande nivå sedan tidigare, vilket förmodligen också är någon form av rekord.

– Den nya högre nivån KCS Practice v5 certifieringar är bevis på vår höga kompetens och djupa förståelse för KCS, fortsätter Per. Vi är mycket nöjda med TellTales och Sander van der Moolen som är certifierad KCS Trainer och gjorde ett bra jobb i att undervisa oss inför certifieringen , avslutar Per.

Läs om de kurser och certifieringar inom KCS (Knowledge Centered Support) som ComAround erbjuder.

 


Om KCS

Knowledge Centered Support (KCSSM) är en metod som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten. KCS har skapats och upprätthålls av Consortium for Service Innovation, en ideell allians av supportorganisationer.

Kontakta ComAround för mer information:

Per Strand
CEO – Founder – Knowledge Specialist, ComAround
E-post: pers@comaround.se
Telefon: +46858088630

Lena Stormvinge
Process Manager – Knowledge Specialist, ComAround
E-post: lena.s@comaround.se
Telefon: +46 (0) 766 43 11 27

HDI

Consortium for Service Innovation

SM – KCS is a service mark of the Consortium for Service Innovation.