ComAround lägger grunden för AI-teknologier med intelligent kunskap

Om AI-teknologier ska kunna ge intelligenta svar som gör det möjligt att förutse support- och servicebehov krävs ett rikt datamaterial och relevant och korrekt kunskap.

Många företag startar AI-projekt inom support- och serviceområdet, till exempel genom att lägga till Virtual Support Agents (VSA) och chatbottar. Men för att dessa AI-teknologier ska kunna ge intelligenta svar som gör det möjligt att förutse support- och servicebehov krävs ett rikt datamaterial och relevant och korrekt kunskap. Först måste ditt företag skapa en uppdaterad och relevant kunskapsbas som baseras på de bästa arbetsmetoderna.

Enligt Gartner kommer 99 procent av alla AI-initiativ inom ITSM (IT Service Management) att misslyckas fram till 2020 på grund av det saknas en etablerad knowledge management-process. (”When Will AI Virtual Support Agents Replace Your IT Service Desk”, 14 april 2017.)

ComAround lyfts fram som en av de fristående knowledge management-lösningarna av Gartner i rapporten ”Hype Cycle for Artificial Intelligence” från 2018. ComAround Knowledge ™ baseras på senaste molnteknologin och använder Microsofts smarta AI-tjänster, bland annat Cognitive Services och MS BOT Framework, för att tillhandahålla intelligent kunskap.

Enligt Gartner bör företag lägga grunden för knowledge management genom att använda metodik som Knowledge-Centered Service (KCS®) innan de går vidare med chatbottar eller VSA. (”When Will AI Virtual Support Agents Replace Your IT Service Desk”, 14 april 2017.) ComAround Knowledge™ bygger på KCS® och är verifierat på högsta nivån av Consortium for Service Innovation. KCS v6-verifieringen innebär att ComAround Knowledge™ har den kapacitet som krävs för att skapa en grund för AI-teknologier.

”Vi är stolta över att kunna vara med och lägga grunden för företagens AI-projekt med intelligent kunskap”, säger Magnus Holmqvist, VD och grundare av ComAround. ”Vi har sett många VSA- och chatbotprojekt haverera på grund av det saknats en välutbyggd, relevant kunskapsbas.”

ComAround genomför utbildningar i KCS som leds av certifierade experter på KCS®. De utbildar och ger råd till organisationer världen över om hur man lyckas med knowledge management och self service.

Läs mer om ComAround Knowledge™ som grunden för AI-teknologier.

För mer information:

Per Strand
Grundare och affärsutvecklingschef
per.strand@comaround.com
Telefon: +46858088630
LinkedIn

Om ComAround

ComAround är en global ledare och specialister inom Knowledge Management och Self Service. Vi hjälper organisationer att åstadkomma support i världsklass med hjälp av intelligent kunskap i en lösning som bygger på Microsoft-teknik och genom att utnyttja vår expertis inom Knowledge Management. ComArounds kunder förändrar snabbt hur de levererar support och åstadkommer sänkta kostnader, ökade intäkter, ökad produktivitet och nöjdare kunder.
www.comaround.com