ComAround Knowledge™ först i Europa att nå högsta KCS-verfiering – KCS Verified v5

Verifieringen är ett bevis på att ComAround Knowledge™ främjar supportorganisationers satsningar på Knowledge Management och self service för att lyckas med shift-left och automatisering av supportleveransen.

kcs-v5

Verifieringen betyder att verktyget nu stödjer metodiken Knowledge Centered Support (KCS) fullt ut. KCS är en metodik som baseras på best practise och visar i detalj hur supportorganisationer bör arbeta med Knowledge Management och self service. I samband med verifieringen byter ComAround namn på ComAround Zero™ till ComAround Knowledge™ för att lyfta fram verktygets huvudsyfte – att på ett effektivt och smart sätt ta tillvara på och återanvända kunskap i en organisation.

ComAround Knowledge™ är först i Europa att nå den högsta KCS-verifieringen, KCS Verified v5. Kraven för att erhålla KCS-verifieringen är att kunna uppvisa omfattande funktionalitet och teknikplattform som stödjer alla de åtta KCS-principerna. Sedan tidigare har endast tre verktyg blivit verifierade, exempelvis från Oracle och SalesForce.

”KCS-verifieringen är oerhört viktigt för oss eftersom vi verkligen tror att KCS-metodiken kommer att förändra sättet organisationer hanterar kunskap på, vilket kommer stödja satsningar mot shift-left och en ökad grad av automatisering av supportleveransen”, berättar Per Strand, VD och en av grundarna på ComAround.

KCS-metodiken uppmuntrar till teamwork inom servicedesk och bidrar till effektivare ärendehantering och förbättrad support via self service.
”För alla som ännu inte har anammat KCS-metodiken eller är i startgroparna har vi KCS-specialister som vägleder och utbildar i metodiken för att nå snabbt resultat”, berättar Per Strand.

Om ComAround

ComAround är specialister inom Knowledge Management och self service. Professionella supportorganisationer världen över använder verktyget ComAround Knowledge™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är KCS Verified v5 och kan enkelt integreras med andra ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect. ComArounds experter vägleder och utbildar inom Knowledge Management och KCS.

Om Consortium for Service Innovation

Consortium är en ideell sammanslutning av organisationer inom support och service och är initiativtagare till metodiken KCS.  www.serviceinnovation.org

Kontakta ComAround

Per Strand
CEO – Founder
ComAround

pers@comaround.se 
Tel/Mob: +46858088630