ComAround har tilldelats högsta kreditklass av SYNA

ComAround har tilldelats högsta möjliga kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet SYNA. Detta innebär att ComAround är ett välskött företag med god ekonomisk stabilitet.

ComAround är ett kreditvärdigt företag enligt Synas värderingssystem som baseras på många ekonomiska och historiska parametrar.