ComAround är inbjuden talare på IT-support & Service i Stockholm

Lena Stormvinge från ComAround är inbjuden talare på årets upplaga av konferensen IT-support & Service den 25 januari i Stockholm.

lena-stormvinge_comaround_portrait-120Lena Stormvinge från ComAround är en av 15 certifierade KCS Trainers i världen. Med föredraget “Lyft servicen till nya nivåer med knowledge management” berättar hon, med utgångspunkt från metodiken KCS (Knowledge-Centered Service), hur servicedesken kan arbeta för att höja servicen till organisationen och öka kompetensen inom supportorganisationen.

IT Support och Service är en dag för ledare och experter som ansvarar för funktioner inom IT support. Under denna dag lyssnar du till intressanta föredrag och inspirerande praktikfall som ger dig praktiska insikter och kunskaper som hjälper dig utveckla din IT support och tillhörande tjänster. Lär dig av experterna som hjälper dig omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.

ComAround medverkar också som utställare och vi ser fram emot att demonstrera de senaste funktionerna i vår tjänst ComAround Knowledge™ och visa hur ett KCS Verified Knowledge Tool gör skillnad.