Ledande leverantörer av ITSM-verktyg till Inspiration Day & Self Service Awards™ 2015

Stort intresse för att koppla ihop kunskapsdatabaser och ärendehantering bland landets supportorganisationer.

Efterfrågan på integrationer mellan ComArounds självbetjäningstjänst och ITSM-verktyg har i år lockat flera av de största leverantörerna inom ärendehanteringssystem till ComArounds event Inspiration Day & Self Service Awards™.

– Vi är stolta över att ha så många av våra nära partners på plats denna dag, säger Per Strand, VD på ComAround. Det finns en otrolig styrka i att integrera verktygen för att skapa ett supportflöde som effektiviserar supportarbetet för servicedesk och förbättrar servicen för användarna.

Utställarna på Inspiration Day 2015

Deltagarna kommer ha möjlighet att diskutera med följande leverantörer inom ärendehantering och ITSM:

  • Inuit i samarbete med ManageEngine ServiceDesk Plus
  • Synerity i samarbete med Cherwell
  • Advania i samarbete med ServiceNow
  • Easit
  • Olingo Consulting

inspiration day partners_596x41

Synerity är självklart med på Inspiration Day då ComAround är en strategisk viktig partner till oss och Cherwell, säger Glenn Alvérus, VD på Synerity. Vi ser fram emot många intressanta möten och samtal och naturligtvis att få visa integrationen med Cherwell Service Management™ och hur den kan addera värde till såväl IT-avdelningen som slutanvändare.”

Om Inspiration Day & Self Service Awards™ 2015

Eventet vänder sig till beslutsfattare och medarbetare inom support och service. Föredragshållare från Sverige och USA kommer ge inspiration och kunskap kring supportorganisationernas största utmaningar i att förbättra servicen till användarna. Cirka 90 deltagare från alla branscher i Sverige, inklusive kommuner, landsting och statliga bolag deltar den 12 november i Stockholm.

Kontakt:

Heléne Källgården, Projektledare Inspiration Day & Self Service Awards™
E-post: helene.k@comaround.se
Telefon: +46 8 580 886 49

ComAround lanserar kurser och certifieringar för Knowledge Centered Support (KCS)

Metod som visar hur supportorganisationer förbättrar och effektiviserar supportleveransen med kunskap i centrum.

hdi certifed foundation logo_500x134

Många företag världen över använder Knowledge Management som en del av sin strategi för att bevara, nyttja och återanvända kunskap inom sitt företag. Knowledge Mangement talar bara om vad vi ska göra och inte hur vi ska göra det eller vem som ska göra det. Knowledge Centered Support (KCSSM) är en metodik som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten.

KCS har skapats och upprätthålls av Consortium for Service Innovation, en ideell allians av supportorganisationer. HDI och Consortium for Service Innovation har sedan 2003 tillsammans tagit fram kurser för att främja och sprida KCS-metodiken. Sedan dess har certifieringar tagits fram i syfte att testa individers kunskaper och färdigheter.

–    ComAround har nu partner med HDI och marknadsför kurser och certifieringar i KCS, berättar Per Strand, VD och en av grundarna på ComAround. Vårt nya utökade utbud med kurser och certifieringar gör att vi skaffar oss en ännu skarpare specialistkunskap. Detta kommer resultera i ett närmare samarbete med de företag och organisationer vi arbetar med och sy ihop vårt verktyg med ett beprövat arbetssätt, säger Per Strand.

–    All support organizations should leverage industry best practices to strengthen their service management strategies,” says Rick Joslin, HDI Executive Director of Certification and Training.  Knowledge-Centered Support is the set of Knowledge Management best practices for Service Management. HDI is proud to partner with ComAround to help ComAround clients learn about Knowledge-Centered Support.
Under våren har ComAround redan genomfört flera KCS-relaterade seminarier och utbildningar för mer än 100 personer. Nu blir ComAround en mer komplett leverantör för organisationer och företag som vill lära sig mer och införa Knowledge Centered Support i sin organisation.

–    Vi ser ett starkt intresse för metoder som Knowledge Centererd Support. Att utbilda sig och lära sig grunderna är ett naturligt första steg, berättar Lotta Wiklund, Customer Relation Manager.
ComAround kommer att erbjuda kurser och certifieringar inom nivån KCS Foundation och KCS Principles. På sikt kommer sortimentet utökas. Kurserna finns både som onlinekurser och med lärarstöd i klassrum.

Läs om KCS Foundantion – innehåll och upplägg

Om ComAround

ComAround är specialister inom kunskapshantering och självbetjäning. Professionella supportorganisationer världen över använder kunskapsverktyget ComAround Zero™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är en molntjänst och kan integreras sömlöst med ärendehanteringssystem och andra ITSM-verktyg.

Om HDI

1989 blev HDI den första branschorganisation som skapats för den tekniska support industrin. Sedan dess har HDI blivit en källa för professionell utveckling genom att erbjuda olika resurser som främjar hela organisationens framgång till exceptionell kundservice. www.thinkhdi.com/

Om Consortium for Service Innovation

Consortium är en ideell sammanslutning av organisationer som är inriktade på innovation för att stödja industrin. Medlemmarna skapar tillsammans innovativa idéer genom en process av kollektivt tänkande och erfarenhet. www.serviceinnovation.org

För mer information kontakta:

Lotta Wiklund
Content and Customer Relations Manager, ComAround
E-post: lotta.w@comaround.se
Telefon:  +46 8 580 886 39

SM KCS is a service mark of the Consortium for Service Innovation.