Anmäl er till vårt Live Webinar: ITIL + KCS = SUCCESS den 28 mars

Ta del av hur knowledge management är integrerat med ITIL-processer för att maximera värde och hur du uppfyller dina kunders, dina anställdas och organisationens behov genom att göra mer med mindre.

Det är inte längre tillräckligt med att bara svara i telefonen snabbt. Framgång kan inte uppnås genom att anställa vänliga kundserviceorienterade människor för att ta hand om kunderna. Du behöver vara både  lyhörd och vänlig samtidigt som du snabbt och enkelt ska kunna ge korrekta svar och lösningar. Att ha rätt människor, processer och teknik på plats är inte tillräckligt bra. Utan kunskap kan du inte lyckas. Serviceorganisationer behöver integrera ITIL®-ramverket med KCS®-metoden (Knowledge-Centered Service) för att uppnå maximal framgång när det gäller att serva sina kunder.

Läs mer

Anmäl er till KCS v6 Practices Workshop och få 20 % rabatt per deltagare på en KCS-utvärdering

Missa inte detta tillfälle – förbättra era kunskaper och processer kring knowledge management med en KCS-workshop och en KCS Assessment. Workshopen genomförs i Oslo den 24–26 oktober.

Läs mer

Nya datum för KCS v6 Practices-workshops under hösten

Om du planerar att förbättra era Knowledge Management-processer i er service organisation, i synnerhet implementera KCS-metodiken, rekommenderar vi att du och dina kollegor genomför KCS v6 Practices Workshop. Det är en tre dagars workshop som ger dig nödvändiga insikter och färdigheter hur ni bör arbeta med Knowledge Management för att bli framgångsrika, som exempelvis kortare lösningstid, färre ärenden till serviceorganisationen och nöjdare medarbetare och kunder. Du kan välja att genomföra ett examenstest vid slutet av workshopen. Läs mer

ComAround har stärkt teamet inom utbildning och rådgivning med ytterligare en certifierad KCS v6 Trainer

Per-Kristian Broch Mathisen har blivit den 16:e certifierade KCS Trainer i världen.

Läs mer

ComAround-medarbetare först i Norden att bli certifierad som KCS Trainer

Lena Stormvinge, Knowledge Specialist på ComAround, har lyckats bli den 15:e i världen att bli certifierad som KCS Trainer. Denna certifiering ger möjlighet att kunna ge komplett rådgivning, utbildning och certifiering till supportorganisationer som överväger eller redan arbetar med att adoptera kunskapsmetoden KCSsm.

Lena Stormvinge and Greg Oxton are KCS Trainer Certified at ComAround

Lena Stormvinge KCS Trainer & Knowledge Specialist på ComAround och Greg Oxton, Executive Director of the Consortium for Service Innovation

En viktig del i att bli KCS Trainer är att genomföra en 3 dagars KCS v5 Practices Workshop tillsammans med en certifierad trainer. Lena genomförde kursen i Stockholm tillsammans med Greg Oxton, Executive Director of the Consortium for Service Innovation. En kurs som ger både en djupare teoretisk och praktisk kunskap kring adoptionen av KCS. Kursens deltagare bestod av personer från Sverige, Norge och Tyskland. Alla deltagarna lyckades med certifieringen. Idag finns det drygt 500 personer i världen som har genomfört KCS Practices v5 Certification.

“It is great to have such strong support from ComAround for KCSsm” stated Greg Oxton the Executive Director of the Consortium for Service Innovation.  “ComAround’s recent designation as a KCS Verified tool combined with ComAround’s Account Manager and Knowledge Specialist, Lena Stormvinge’s accomplishment in becoming a KCS Certified Trainer by the KCS Academy shows ComAround’s commitment to helping their clients realize the dramatic benefits of the KCS methodology.”

Lena Stormvinge KCS Trainer at ComAround

Lena Stormvinge, KCS Trainer & Knowledge Specialist på ComAround

KCS Practices v5 participants by ComAround

Deltagarna på KCS v5 Practices Workshop i Stockholm, 26-28 april, 2016

Tidigare i år blev verktyget ComAround Knowledge™ KCS Verifierad v5 och stödjer därmed alla KCS åtta principer.
Kommande KCS-utbildningar och certifieringar som Lena kommer att hålla är: KCS Foundation – Blended training den 3 maj i Stockholm och 8 september i Oslo, samt KCS Practices v5 den 17-19 oktober i Stockholm.

Läs om de kurser och certifieringar inom KCS (Knowledge Centered Support) ComAround erbjuder.

Läs om KCS verifierade verktyget ComAround Knowledge™.

Om KCS & Consortium for Service Innovation

Knowledge Centered Support (KCSsm*) är en metod som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten. KCS har skapats och upprätthålls av Consortium for Service Innovation, en ideell allians av supportorganisationer.  www.serviceinnovation.org, www.thekcsacademy.net.

Om ComAround

ComAround är specialister inom Knowledge Management och self service. Professionella supportorganisationer världen över använder verktyget ComAround Knowledge™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är KCS Verified v5 och kan enkelt integreras med andra ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect. ComArounds experter vägleder och utbildar inom Knowledge Management och KCS. www.comaround.se

Kontakta ComAround för mer information:
Lena Stormvinge
KCS Trainer & Knowledge Specialist, ComAround
E-post: lena.s@comaround.se
Telefon: +46 766 43 11 27

 

*The KCSsm methodology is service marked by the Consortium for Service Innovation.

ComAround presenterar sitt koncept på 60 sekunder

Ny video som förklarar hur servicedeskar kan effektivisera sin supportleverans.

”Att återanvända och dela kunskap inom organisationen blir allt viktigare, berättar Therese Walve, Marketing Manager på ComAround. Det finns en stor efterfrågan på verktyg för Knowledge Management och self service som stödjer KCS-metodiken och som kan integreras med ITSM-verktyg. Vi ser också behov av vägledning och utbildning i att adoptera KCS i sin servicedesk. Därför att har vi tagit fram en ny video som på ett enkelt sett förklarar vårt erbjudande”.

Läs mer om ComAround Knowledge™

Läs mer om KCS kurser och certifieringar

Vinnarna på Self Service Awards™ 2015

Den 12 november korades vinnarna av Self Service Awards™ 2015 på Hotell Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Self Service Awards™ är en årlig utmärkelse för de organisationer och personer som lyckats bäst med att stödja och effektivisera supportarbetet med hjälp av ComArounds självbetjäning och kunskapslösning.

selfserviceawards_rgb_2015 ramlinje_500x258

Priser delades ut i kategorierna Årets Nykomling, Årets Strategiska Support, Årets Migrering och Årets Self Service Star.

Vi är glada att kunna presentera årets vinnare och tackar för ett fantastiskt firande på Cirkus ikväll. Här är vinnarna i varje kategori och juryns motivering:

Årets Strategiska support

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Strategiska Support” och priset går till en organisation som genom ständiga förbättringar uppnått en fantastisk utveckling i arbetet med självbetjäning.

Årets vinnare håller kunskapen levande och uppdaterad, når ut till användarna med genomtänkt och framgångsrik marknadsföring och har lyckats uppnå en långsiktigt god användning med övertygande statistik.

Årets vinnare visar att storleken inte har någon betydelse och är ett föredöme för andra organisationer inom samma sektor.

Årets Strategiska Support är Vansbro Kommun


Årets Migrering

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Migrering” och priset går till en organisation som med stor framgång genomfört en affärskritisk och omfattande migrering.

Utmaningen var stor då användarna finns inom olika personalkategorier och det fanns stor risk för produktionsbortfall.

Med stort fokus på användarnas behov och förutsättningar genomfördes migreringen framgångsrikt, med befintliga resurser, utan ökade kostnader, med hög tillgänglighet, nöjda användare och utan påverkan för tredje part.

Årets vinnare är inte enbart ett föredöme inom sin egen organisation utan även goda förebilder för andra supportorganisationer.

Årets Migrering är Norrbottens läns landsting, Länsteknik


Årets Nykomling

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Nykomling” och priset går till en organisation som på ett snabbt och effektivt sätt byggt upp sin self service och nått ut till användarna, redan från start.

Effektivt arbete, gemensamma mål och tydlig riktning har resulterat i utmärkande hög användning och lösningsgrad.

Årets nykomling är Stockholms universitet


Årets Self Service Star

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Self Service Star” och priset går till en lyhörd person som har en stor förmåga att samordna och se nya möjligheter.

Årets vinnare driver Self Service-frågor med energi, framåtanda och kreativitet vilket leder till goda resultat.

Vinnaren är en lysande, positiv Self Service Star som i gott samarbete med sina kollegor får det att lyckas.

Årets Self Service Star är Johan Svensson (Max Matthiessen)


För mer information:

Heléne Källgården
Projektledare Inspiration Day & Self Service Awards 2015, ComAround
E-post: helene.k@comaround.se
Telefon: +46 766 431122

Årets nominerade till Self Service Awards 2015

Self Service Awards uppmärksammar för sjätte året i rad de organisationer och individer som lyckats bäst med supportarbetet med hjälp av ComArounds self service knowledge tool, ComArounds Zero™. Priser delas ut i kategorierna Årets Strategiska Support, Årets Migrering, Årets Nykomling och Årets Self Service Star.

selfserviceawards_rgb_2015 ramlinje_500x258

Här är årets nomineringar:

Årets Strategiska support

Internationella Engelska Skolan
Vansbro Kommun
Sandvik

Årets Migrering

Norrbottens läns landsting, Länsteknik
Järfälla Kommun
Vinnova

Årets Nykomling

Stockholms universitet
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 
Cygate

Årets Self Service Star

Ludvika Kommun, Annika Fridlund och Mia Adolfsson
Mälardalens Högskola, Christer Bo Karlsson
Max Matthiessen, Johan Svensson

För information kontakta:

Heléne Källgården, ComAround
E-post: helene.k@comaround.se
Telefon: +46 8 580 886 49

Ledande leverantörer av ITSM-verktyg till Inspiration Day & Self Service Awards™ 2015

Stort intresse för att koppla ihop kunskapsdatabaser och ärendehantering bland landets supportorganisationer.

Efterfrågan på integrationer mellan ComArounds självbetjäningstjänst och ITSM-verktyg har i år lockat flera av de största leverantörerna inom ärendehanteringssystem till ComArounds event Inspiration Day & Self Service Awards™.

– Vi är stolta över att ha så många av våra nära partners på plats denna dag, säger Per Strand, VD på ComAround. Det finns en otrolig styrka i att integrera verktygen för att skapa ett supportflöde som effektiviserar supportarbetet för servicedesk och förbättrar servicen för användarna.

Utställarna på Inspiration Day 2015

Deltagarna kommer ha möjlighet att diskutera med följande leverantörer inom ärendehantering och ITSM:

  • Inuit i samarbete med ManageEngine ServiceDesk Plus
  • Synerity i samarbete med Cherwell
  • Advania i samarbete med ServiceNow
  • Easit
  • Olingo Consulting

inspiration day partners_596x41

Synerity är självklart med på Inspiration Day då ComAround är en strategisk viktig partner till oss och Cherwell, säger Glenn Alvérus, VD på Synerity. Vi ser fram emot många intressanta möten och samtal och naturligtvis att få visa integrationen med Cherwell Service Management™ och hur den kan addera värde till såväl IT-avdelningen som slutanvändare.”

Om Inspiration Day & Self Service Awards™ 2015

Eventet vänder sig till beslutsfattare och medarbetare inom support och service. Föredragshållare från Sverige och USA kommer ge inspiration och kunskap kring supportorganisationernas största utmaningar i att förbättra servicen till användarna. Cirka 90 deltagare från alla branscher i Sverige, inklusive kommuner, landsting och statliga bolag deltar den 12 november i Stockholm.

Kontakt:

Heléne Källgården, Projektledare Inspiration Day & Self Service Awards™
E-post: helene.k@comaround.se
Telefon: +46 8 580 886 49

ComAround lanserar kurser och certifieringar för Knowledge Centered Support (KCS)

Metod som visar hur supportorganisationer förbättrar och effektiviserar supportleveransen med kunskap i centrum.

hdi certifed foundation logo_500x134

Många företag världen över använder Knowledge Management som en del av sin strategi för att bevara, nyttja och återanvända kunskap inom sitt företag. Knowledge Mangement talar bara om vad vi ska göra och inte hur vi ska göra det eller vem som ska göra det. Knowledge Centered Support (KCSSM) är en metodik som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten.

KCS har skapats och upprätthålls av Consortium for Service Innovation, en ideell allians av supportorganisationer. HDI och Consortium for Service Innovation har sedan 2003 tillsammans tagit fram kurser för att främja och sprida KCS-metodiken. Sedan dess har certifieringar tagits fram i syfte att testa individers kunskaper och färdigheter.

–    ComAround har nu partner med HDI och marknadsför kurser och certifieringar i KCS, berättar Per Strand, VD och en av grundarna på ComAround. Vårt nya utökade utbud med kurser och certifieringar gör att vi skaffar oss en ännu skarpare specialistkunskap. Detta kommer resultera i ett närmare samarbete med de företag och organisationer vi arbetar med och sy ihop vårt verktyg med ett beprövat arbetssätt, säger Per Strand.

–    All support organizations should leverage industry best practices to strengthen their service management strategies,” says Rick Joslin, HDI Executive Director of Certification and Training.  Knowledge-Centered Support is the set of Knowledge Management best practices for Service Management. HDI is proud to partner with ComAround to help ComAround clients learn about Knowledge-Centered Support.
Under våren har ComAround redan genomfört flera KCS-relaterade seminarier och utbildningar för mer än 100 personer. Nu blir ComAround en mer komplett leverantör för organisationer och företag som vill lära sig mer och införa Knowledge Centered Support i sin organisation.

–    Vi ser ett starkt intresse för metoder som Knowledge Centererd Support. Att utbilda sig och lära sig grunderna är ett naturligt första steg, berättar Lotta Wiklund, Customer Relation Manager.
ComAround kommer att erbjuda kurser och certifieringar inom nivån KCS Foundation och KCS Principles. På sikt kommer sortimentet utökas. Kurserna finns både som onlinekurser och med lärarstöd i klassrum.

Läs om KCS Foundantion – innehåll och upplägg

Om ComAround

ComAround är specialister inom kunskapshantering och självbetjäning. Professionella supportorganisationer världen över använder kunskapsverktyget ComAround Zero™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är en molntjänst och kan integreras sömlöst med ärendehanteringssystem och andra ITSM-verktyg.

Om HDI

1989 blev HDI den första branschorganisation som skapats för den tekniska support industrin. Sedan dess har HDI blivit en källa för professionell utveckling genom att erbjuda olika resurser som främjar hela organisationens framgång till exceptionell kundservice. www.thinkhdi.com/

Om Consortium for Service Innovation

Consortium är en ideell sammanslutning av organisationer som är inriktade på innovation för att stödja industrin. Medlemmarna skapar tillsammans innovativa idéer genom en process av kollektivt tänkande och erfarenhet. www.serviceinnovation.org

För mer information kontakta:

Lotta Wiklund
Content and Customer Relations Manager, ComAround
E-post: lotta.w@comaround.se
Telefon:  +46 8 580 886 39

SM KCS is a service mark of the Consortium for Service Innovation.