ComAround medverkar på Consortium for Service Innovation’s 27:e årliga medlemsmöte utanför Boston

Ett möte för att diskutera trender och utveckla knowledge management metodiken Knowledge-Centered Service, KCS®.

Läs mer

ComAround utökar sitt åtagande i Consortium for Service Innovation (CSI)

Upgraderar medlemskapet för att ytterligare utöka engagemanget i utvecklingen av Knowledge Management metodiken Knowledge-Centered Service®.

Läs mer

Anmäl er till vårt Live Webinar: ITIL + KCS = SUCCESS den 28 mars

Ta del av hur knowledge management är integrerat med ITIL-processer för att maximera värde och hur du uppfyller dina kunders, dina anställdas och organisationens behov genom att göra mer med mindre.

Det är inte längre tillräckligt med att bara svara i telefonen snabbt. Framgång kan inte uppnås genom att anställa vänliga kundserviceorienterade människor för att ta hand om kunderna. Du behöver vara både  lyhörd och vänlig samtidigt som du snabbt och enkelt ska kunna ge korrekta svar och lösningar. Att ha rätt människor, processer och teknik på plats är inte tillräckligt bra. Utan kunskap kan du inte lyckas. Serviceorganisationer behöver integrera ITIL®-ramverket med KCS®-metoden (Knowledge-Centered Service) för att uppnå maximal framgång när det gäller att serva sina kunder.

Läs mer

Anmäl er till KCS v6 Practices Workshop och få 20 % rabatt per deltagare på en KCS-utvärdering

Missa inte detta tillfälle – förbättra era kunskaper och processer kring knowledge management med en KCS-workshop och en KCS Assessment. Workshopen genomförs i Oslo den 24–26 oktober.

Läs mer

Nya datum för KCS v6 Practices-workshops under hösten

Om du planerar att förbättra era Knowledge Management-processer i er service organisation, i synnerhet implementera KCS-metodiken, rekommenderar vi att du och dina kollegor genomför KCS v6 Practices Workshop. Det är en tre dagars workshop som ger dig nödvändiga insikter och färdigheter hur ni bör arbeta med Knowledge Management för att bli framgångsrika, som exempelvis kortare lösningstid, färre ärenden till serviceorganisationen och nöjdare medarbetare och kunder. Du kan välja att genomföra ett examenstest vid slutet av workshopen. Läs mer

ComAround har stärkt teamet inom utbildning och rådgivning med ytterligare en certifierad KCS v6 Trainer

Per-Kristian Broch Mathisen har blivit den 16:e certifierade KCS Trainer i världen.

Läs mer

ComAround-medarbetare först i Norden att bli certifierad som KCS Trainer

Lena Stormvinge, Knowledge Specialist på ComAround, har lyckats bli den 15:e i världen att bli certifierad som KCS Trainer. Denna certifiering ger möjlighet att kunna ge komplett rådgivning, utbildning och certifiering till supportorganisationer som överväger eller redan arbetar med att adoptera kunskapsmetoden KCSsm.

Lena Stormvinge and Greg Oxton are KCS Trainer Certified at ComAround

Lena Stormvinge KCS Trainer & Knowledge Specialist på ComAround och Greg Oxton, Executive Director of the Consortium for Service Innovation

En viktig del i att bli KCS Trainer är att genomföra en 3 dagars KCS v5 Practices Workshop tillsammans med en certifierad trainer. Lena genomförde kursen i Stockholm tillsammans med Greg Oxton, Executive Director of the Consortium for Service Innovation. En kurs som ger både en djupare teoretisk och praktisk kunskap kring adoptionen av KCS. Kursens deltagare bestod av personer från Sverige, Norge och Tyskland. Alla deltagarna lyckades med certifieringen. Idag finns det drygt 500 personer i världen som har genomfört KCS Practices v5 Certification.

“It is great to have such strong support from ComAround for KCSsm” stated Greg Oxton the Executive Director of the Consortium for Service Innovation.  “ComAround’s recent designation as a KCS Verified tool combined with ComAround’s Account Manager and Knowledge Specialist, Lena Stormvinge’s accomplishment in becoming a KCS Certified Trainer by the KCS Academy shows ComAround’s commitment to helping their clients realize the dramatic benefits of the KCS methodology.”

Lena Stormvinge KCS Trainer at ComAround

Lena Stormvinge, KCS Trainer & Knowledge Specialist på ComAround

KCS Practices v5 participants by ComAround

Deltagarna på KCS v5 Practices Workshop i Stockholm, 26-28 april, 2016

Tidigare i år blev verktyget ComAround Knowledge™ KCS Verifierad v5 och stödjer därmed alla KCS åtta principer.
Kommande KCS-utbildningar och certifieringar som Lena kommer att hålla är: KCS Foundation – Blended training den 3 maj i Stockholm och 8 september i Oslo, samt KCS Practices v5 den 17-19 oktober i Stockholm.

Läs om de kurser och certifieringar inom KCS (Knowledge Centered Support) ComAround erbjuder.

Läs om KCS verifierade verktyget ComAround Knowledge™.

Om KCS & Consortium for Service Innovation

Knowledge Centered Support (KCSsm*) är en metod som ger en detaljerad beskrivning av hur supportorganisationer bör arbeta med kunskap som utgångspunkt för att förbättra supportleveransen, bli produktivare i supportorganisationen och öka servicenivån till verksamheten. KCS har skapats och upprätthålls av Consortium for Service Innovation, en ideell allians av supportorganisationer.  www.serviceinnovation.org, www.thekcsacademy.net.

Om ComAround

ComAround är specialister inom Knowledge Management och self service. Professionella supportorganisationer världen över använder verktyget ComAround Knowledge™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är KCS Verified v5 och kan enkelt integreras med andra ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect. ComArounds experter vägleder och utbildar inom Knowledge Management och KCS. www.comaround.se

Kontakta ComAround för mer information:
Lena Stormvinge
KCS Trainer & Knowledge Specialist, ComAround
E-post: lena.s@comaround.se
Telefon: +46 766 43 11 27

 

*The KCSsm methodology is service marked by the Consortium for Service Innovation.

ComAround presenterar sitt koncept på 60 sekunder

Ny video som förklarar hur servicedeskar kan effektivisera sin supportleverans.

”Att återanvända och dela kunskap inom organisationen blir allt viktigare, berättar Therese Walve, Marketing Manager på ComAround. Det finns en stor efterfrågan på verktyg för Knowledge Management och self service som stödjer KCS-metodiken och som kan integreras med ITSM-verktyg. Vi ser också behov av vägledning och utbildning i att adoptera KCS i sin servicedesk. Därför att har vi tagit fram en ny video som på ett enkelt sett förklarar vårt erbjudande”.

Läs mer om ComAround Knowledge™

Läs mer om KCS kurser och certifieringar

Vinnarna på Self Service Awards™ 2015

Den 12 november korades vinnarna av Self Service Awards™ 2015 på Hotell Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Self Service Awards™ är en årlig utmärkelse för de organisationer och personer som lyckats bäst med att stödja och effektivisera supportarbetet med hjälp av ComArounds självbetjäning och kunskapslösning.

selfserviceawards_rgb_2015 ramlinje_500x258

Priser delades ut i kategorierna Årets Nykomling, Årets Strategiska Support, Årets Migrering och Årets Self Service Star.

Vi är glada att kunna presentera årets vinnare och tackar för ett fantastiskt firande på Cirkus ikväll. Här är vinnarna i varje kategori och juryns motivering:

Årets Strategiska support

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Strategiska Support” och priset går till en organisation som genom ständiga förbättringar uppnått en fantastisk utveckling i arbetet med självbetjäning.

Årets vinnare håller kunskapen levande och uppdaterad, når ut till användarna med genomtänkt och framgångsrik marknadsföring och har lyckats uppnå en långsiktigt god användning med övertygande statistik.

Årets vinnare visar att storleken inte har någon betydelse och är ett föredöme för andra organisationer inom samma sektor.

Årets Strategiska Support är Vansbro Kommun


Årets Migrering

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Migrering” och priset går till en organisation som med stor framgång genomfört en affärskritisk och omfattande migrering.

Utmaningen var stor då användarna finns inom olika personalkategorier och det fanns stor risk för produktionsbortfall.

Med stort fokus på användarnas behov och förutsättningar genomfördes migreringen framgångsrikt, med befintliga resurser, utan ökade kostnader, med hög tillgänglighet, nöjda användare och utan påverkan för tredje part.

Årets vinnare är inte enbart ett föredöme inom sin egen organisation utan även goda förebilder för andra supportorganisationer.

Årets Migrering är Norrbottens läns landsting, Länsteknik


Årets Nykomling

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Nykomling” och priset går till en organisation som på ett snabbt och effektivt sätt byggt upp sin self service och nått ut till användarna, redan från start.

Effektivt arbete, gemensamma mål och tydlig riktning har resulterat i utmärkande hög användning och lösningsgrad.

Årets nykomling är Stockholms universitet


Årets Self Service Star

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Self Service Star” och priset går till en lyhörd person som har en stor förmåga att samordna och se nya möjligheter.

Årets vinnare driver Self Service-frågor med energi, framåtanda och kreativitet vilket leder till goda resultat.

Vinnaren är en lysande, positiv Self Service Star som i gott samarbete med sina kollegor får det att lyckas.

Årets Self Service Star är Johan Svensson (Max Matthiessen)


För mer information:

Heléne Källgården
Projektledare Inspiration Day & Self Service Awards 2015, ComAround
E-post: helene.k@comaround.se
Telefon: +46 766 431122

Årets nominerade till Self Service Awards 2015

Self Service Awards uppmärksammar för sjätte året i rad de organisationer och individer som lyckats bäst med supportarbetet med hjälp av ComArounds self service knowledge tool, ComArounds Zero™. Priser delas ut i kategorierna Årets Strategiska Support, Årets Migrering, Årets Nykomling och Årets Self Service Star.

selfserviceawards_rgb_2015 ramlinje_500x258

Här är årets nomineringar:

Årets Strategiska support

Internationella Engelska Skolan
Vansbro Kommun
Sandvik

Årets Migrering

Norrbottens läns landsting, Länsteknik
Järfälla Kommun
Vinnova

Årets Nykomling

Stockholms universitet
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 
Cygate

Årets Self Service Star

Ludvika Kommun, Annika Fridlund och Mia Adolfsson
Mälardalens Högskola, Christer Bo Karlsson
Max Matthiessen, Johan Svensson

För information kontakta:

Heléne Källgården, ComAround
E-post: helene.k@comaround.se
Telefon: +46 8 580 886 49