SETT i Kista 16-18 april – Pulsen Skolportal, en helhetslösning för Office 365 i skolan

SETT är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet, med cirka 9000 deltagare. ComAround medverkar tillsammans med Pulsen och Eventful, som tillsammans lanserar Pulsens nya samverkanskoncept ”Vi Pulsen Skolportal”, där ComAround står för utbildningsstöd och support i tre nivåer.

sett2015_monter_280x343Konceptet ”Vi Pulsen Skolportal” (Vision och innovation Pulsen Skolportal) handlar om ett nytt sätt att hämta information, dela erfarenheter och utveckla nya idéer för att skapa ännu bättre pedagogiska processer med hjälp av Office 365. ComArounds självbetjäningstjänst ComAround Zero ingår som informationskanal och utbildningsstöd, där slutanvändare och ansvariga kan finna svaren på frågor som uppstår kopplat Office 365.

Stort intresse för det digitala klassrummet

Första dagen på mässan bevisade att intresset för det digitala klassrummet ökat och att utbildning och stöd, framförallt för lärarna, är jätteviktigt i digitaliseringsprocessen. Många talar också om att hela skolbranschen är under uppvaknande där det finns stora behov av ökad kompetens och kunskap hos både elever och lärare.

– Det känns som om SETT som mässa och dess publik mognat mycket sen förra året. Vi ser ett stort intresse för standardiserade läroplattformar, som exempelvis Office 365, och modernt digitalt lärande. Vi ser då också att behovet av kunskap och support ökar i ännu högre takt, säger Fredrik Nicklasson, försäljningschef på ComAround.

sett2015_samtal_279x194Marknadens enklaste koncept

Under första dagen på SETT mötte vi ett stort intresse kring Pulsens nya skolportal. Bakgrunden till tjänsten är det ökade behovet av en helhetslösning för skolor som vill använda Office 365 i undervisningen. Kommuner och skolor som använder Office 365 kommer att kunna prenumerera på tjänsten.

– Det unika i vår lösning är just helheten, där vi levererar allt från struktur och integration till stöd och utbildning i tre nivåer: slutanvändare (elever och lärare), verksamhetsansvariga och systemansvariga, berättar Alexander Moström som är KAM på Pulsen.

skolportal+bollarÄven Eventful, som är experter på Microsofts Sharepoint-plattform i skolan ser en enorm ökning:

– Sedan SETT-mässan förra året har vi fått många nya kunder och ser det som ett bevis på att Office 365 i skolan är väldigt populärt, säger Johanna Engström, kundansvarig och utbildare på Eventful.

 

sett2015_skolportal_280x161I vår monter medverkar även Anders Siljeholm, IT-chef för kommunerna Sotenäs/ Munkedal/ Lysekil där cirka 4500 anställda och 9000 elever använder Office 365 sedan hösten 2013. Kommunerna är tekniskt sett i framkant och har genomgått många stora förändringar de senaste åren. Då skolportalen visat sig vara en jättebra lösning kommer man under 2015 att lansera en liknande lösning för hela vårdsektorn.

Om SETT

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation”.  Konferensen är mötes- och inspirationsplatsen för lärare, skolledare, förskollärare, pedagog och övriga personer som jobbar med förvaltningsfrågor inom skolan. Du träffar oss i monter A:52 tillsammans med Pulsen och Eventful.

Läs mer om SETT

ComAround Zero™ ingår i Pulsens nya samverkanskoncept som lanseras på SETT-dagarna i Kista, 14-16 april

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet, med cirka 9000 deltagare. Vi deltar återigen tillsammans med Pulsen och Eventful, och ser framför fram emot att ingå i Pulsens nya samverkanskoncept ”Vi Pulsen Skolportal”, som lanseras under konferensen.

Under SETT-dagarna lanserar Pulsen sitt nya samverkanskoncept ”Vi Pulsen Skolportal” (Vision och innovation Pulsen Skolportal). Konceptet handlar om de erbjuder ett sätt nytt att hämta information, dela erfarenheter och utveckla nya idéer kring hur man tillsammans kan skapa ännu bättre pedagogiska processer – med hjälp av Office 365. Kommuner och skolor som använder Office 365 kommer att kunna prenumerera på tjänsten.

skolportal+bollar

ComAround Zero™ ingår i konceptet

En viktig del i införandet av Office 365 är möjligheten för alla användare, elever som lärare, att få det användarstöd och den utbildning som krävs för att plattformen ska kunna nyttjas på bästa sätt. I Pulsen Skolportal ingår därför ComArounds självbetjäningstjänst ComAround Zero™, där slutanvändaren kan finna svaren på frågor som uppstår kopplat Office 365. Det kan vara specifika frågor kring Skolportalen, till exempel hur man skapar/lämnar in uppgifter i Office 365, eller frågor gällande funktioner i programmen som ingår i Office 365. Självbetjäningstjänsten innehåller dels en mängd guider och kunskapsartiklar i text eller videoformat, men även möjligheten att skapa egna guider som blir specifika för den egna organisationen. Materialet kan användas både som användarstöd och i utbildningssyfte, men även för att sprida information kring program och funktioner.

SETT inspirerar och skapar kontakter

SETT-konferensen är den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för lärare, skolledare, förskollärare, pedagog och övriga personer som jobbar med förvaltningsfrågor inom skolan. I utställardelen kan du knyta nya spännande kontakter och möta leverantörer av moderna fysiska lärmiljöer och digitala verktyg.