Microsoft medverkar på ComAround Inspiration Day 2017

Moderna plattformar driver den digitala transformationen och hjälper serviceorganisationen att förbättra kundupplevelsen

Läs mer

Lena Stormvinge från ComAround föreläser på Cherwell Global Conference 2017

Lena Stormvinge från ComAround är inbjuden talare till Cherwell Global Conferens som äger rum i Colorado Springs i USA den 16 – 19 oktober 2017.

Läs mer

Lena Stormvinge från ComAround är inbjuden talare till SITS 17 i Storbritannien.

SITS är Storbritanniens ledande event för Service Desk och IT support.

SITS har offentliggjort att Lenas Stormvinge, KCS Trainer & Knowledge Advisor på ComAround, är inbjuden talare till konferensen. Hon kommer tala om ”Global Customers – Global Support”.

”KCS är en metod som fokuserar på kunskap som en viktig tillgång för organisationen, berättar Lena Stormvinge. Den drar nytta av vår samlade erfarenhet och interaktion genom att fånga allas kunskap på ett strukturerat sätt och gör det möjligt för oss att ge snabb och korrekt information till alla våra kunder, i de kanalerna kunderna föredrar.”

Det här är femte prestigefyllda inbjudan Lena Stormvinge har fått att tala på konferenser i år. Tidigare i år har hon talat på IT-support & Service i Stockholm, itSMF i Oslo. Näst kommande konferenser är itSMF Expo ‘17 i Stockholm och HDI 2017 Conference & Expo i Washington. SITS 17 hålls i London den 7-8 juni 2017.

Läs mer om Lenas föredrag.

Läs mer om SITS.

Om ComAround

ComAround är specialister inom Knowledge Management och self service. Professionella supportorganisationer världen över använder verktyget ComAround Knowledge™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är KCS Verified v5 och kan enkelt integreras med andra ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect. ComArounds experter vägleder och utbildar inom Knowledge Management och KCS.

Kontakta ComAround för mer information:

Therese Walve
Marketing Manager, ComAround
therese.walve@comaround.com

ComAround stärker partnerskap med HDI som en av sponsorerna av Pittsburgh Steel City HDI Chapter

ComAround, specialist och global ledare inom knowledge management och self service, kommer att sponsra HDI Steel City Chapter-mötet i Pittsburgh (PA) i USA.

Läs mer

Lena Stormvinge från ComAround är inbjuden talare på itSMFs årliga konferens i Oslo

Med koppling till konferensens huvudtema ”IT is forever” kommer Lena att inspirera och visa konkreta exempel i föredraget ”The servie desk is not enough”

news-banner-itsmf-oslo-2017

Den 6-8 mars går den årliga ITSMF-konferansen av stapeln i Oslo. Det är Skandinaviens största mötesplats för IT Service Management med internationella talare och besökare.

Lena Stormvinge, KCS Trainer och föredragshållare från ComAround är inbjuden talare på konferensen:

– ComAround har ett under många år varit samarbetspartners på itSMFs konferens i Norge, som vi ser som en fantastisk möjlighet att få diskutera de frågor vi brinner för med kollegor i branschen. Jag är väldigt glad att vara en del av 2017 års program, framför allt för att vi ser ett starkt ökat intresse för KCS (Knowledge-Centered Service) i Norge, vilket är den metodik vi förespråkar inom Knowledge management.

Föredrag: The Service Desk Is Not Enough

Tid: tba

Innehåll: De senaste trenderna visar att organisationer som har infört Knowledge Management och self service i supportorganisationen med stöd av den etablerade metodiken KCS (Knowledge-Centered Service), snabbt inser vilken effekt det kan få även i andra delar av organisationen. Vilka utmaningar står organisationen inför när de inför en best practie-metod som KCS och hur uppnår man framgång direkt? Denna föreläsning kommer att inspirera, motivera och ge konkreta tips och exempel från verkligheten.

lena-stormvinge_comaround_portrait-120

Lena Stormvinge är specialist inom Knowledge Management, KCS och self service. Hon är en erfaren utbildare och föredragshållare och kommer under 2017 hålla föredrag på HDI 2017 i Washington D.C., itSMF ’17  i Stockholm och IT-support & Service i Stockholm.  Lena är den 15e certifierade KCS Trainern i världen, och har nyligen gett ut boken Self-Service & Knowledge Success tillsammans med Per Strand, en av grundarna av ComAround.


itSMF 2017 hålls på Clarion Hotel Oslo Airport den 6-8 mars. Läs mer om konferensen

Lena Stormvinge på ComAround är inbjuden talare på itSMF’s årliga konferens i Stockholm

Med föredraget “Next generation Knowledge management” kommer deltagarna på årets upplaga av konferensen att få insikt och förståelse för den framtida supportmodellen.

Läs mer

ComAround är inbjuden talare på IT-support & Service i Stockholm

Lena Stormvinge från ComAround är inbjuden talare på årets upplaga av konferensen IT-support & Service den 25 januari i Stockholm.

lena-stormvinge_comaround_portrait-120Lena Stormvinge från ComAround är en av 15 certifierade KCS Trainers i världen. Med föredraget “Lyft servicen till nya nivåer med knowledge management” berättar hon, med utgångspunkt från metodiken KCS (Knowledge-Centered Service), hur servicedesken kan arbeta för att höja servicen till organisationen och öka kompetensen inom supportorganisationen.

IT Support och Service är en dag för ledare och experter som ansvarar för funktioner inom IT support. Under denna dag lyssnar du till intressanta föredrag och inspirerande praktikfall som ger dig praktiska insikter och kunskaper som hjälper dig utveckla din IT support och tillhörande tjänster. Lär dig av experterna som hjälper dig omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.

ComAround medverkar också som utställare och vi ser fram emot att demonstrera de senaste funktionerna i vår tjänst ComAround Knowledge™ och visa hur ett KCS Verified Knowledge Tool gör skillnad.

Läs mer om föredraget

Länk till konferensen

Lena Stormvinge från ComAround håller föredrag på HDI 2017 i Washington D.C.

Vi är glada att kunna meddela att Lena Stormvinge, KCS-utbildare och kunskapsspecialist på ComAround har blivit inbjuden som föredragshållare till HDI-konferensen i Washington D.C. i maj 2017.

Läs mer

Vinnarna på Self Service Awards 2016

Ikväll korades vinnarna av Self Service Awards 2016 på Hotell Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Self Service Awards™ är en årlig utmärkelse för de organisationer och personer som lyckats bäst med att stödja och effektivisera supportarbetet med hjälp knowledge management, self service och verktyget ComAround Knowledge™.

Priser delades ut i kategorierna Årets Nykomling, Årets Strategiska Support och Årets Self Service Star.

Stora gratulationer önskar ComAround till alla vinnarna i Self Service Awards 2016 och tackar för ett fantastiskt firande ikväll.

self_service_awards_2016_wsp_sverigeÅrets Nykomling

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Nykomling”. Priset går till en organisation som genom en snabb och lyckad lansering av tjänsten når ut effektivt till sina användare och ser nyttan med att samarbeta och sprida ”Knowledge” i den geografiskt spridda organisationen.

Med ett effektivt genomförande och med tydliga och ambitiösa mål har årets vinnare redan uppnått en god ROI, omfattande användning och en hög lösningsgrad.

Årets nykomling är WSP Sverige.

Årets Strategiska support

Juryn har utsett vinnaren i kategorin ”Årets Strategiska Support”. Priset går till en organisation som genom sitt stora engagemang och kontinuerliga utvecklingsarbete med framgång fortsatt att uppnå mycket goda resultat.

Årets vinnare driver kunskapshanteringen framåt och når genom lyckad marknadsföring och smarta integreringar av system ut till användarna. Resultatet är en tjänst med många användare och hög lösningsgrad.

Årets vinnare förstår vikten av att göra ”Knowledge” tillgängligt och arbetsflödet så enkelt som möjligt för sina användare.

Årets Strategiska Support är Stockholms universitet.

self_service_awards_2016_stockholms_universitet

Årets Self Service Star

Med ett aldrig sinande engagemang driver årets vinnare arbetet med ”Knowledge” framåt och arbetar för att sprida kunskap om self service både inom den egna organisationen och utanför. Med sin stöttande funktion och effektiva problemlösning har de fått många nöjda användare och stor användning av tjänsten.

Vinnaren är en Self Service Star som förstår att lyfta fram nyttan med Knowledge och stötta sina användare och därmed lyckats väl med sin uppgift.

Årets Self Service Star är Teamet runt Självstudier & VAS-portalen (Region Halland).

self_service_awards_2016_region_halland

För information kontakta:

Heléne Källgården, ComAround
E-post: helene.kallgarden@comaround.com
Telefon: +46 766 431122

Årets nominerade till Self Service Awards 2016

Idag har årets nominerade organisationer och individer utsetts till Self Service Awards 2016. Vinnarna kommer att presenteras den 20 oktober på Hasselbacken på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Self Service Awards uppmärksammar för sjunde året i rad de organisationer och individer som lyckats bäst med att effektivisera supportarbetet med hjälp av knowledge management, self service och verktyget ComAround Knowledge™. Priser delas ut i kategorierna  Årets Nykomling, Årets Strategiska Support, och Årets Self Service Star.

Här är årets nomineringar:

Årets Nykomling

  • Ice.net
  • Stanford University
  • WSP Sverige

Årets Strategiska support

  • Lunds kommun
  • Stockholms Universitet
  • Visma Enterprise

Årets Self Service Star

  • Karlskrona kommun – IT servicedesk
  • Region Halland – Teamet runt Självstudier & VAS-portalen
  • Transportstyrelsen – Team Louise

För information besök https://www.comaround.com/sv/self-service-awards/ eller kontakta:

Heléne Källgården, ComAround
E-post: helene.kallgarden@comaround.com
Telefon: +46 8 580 886 49