Knowledge Inspiration Day 2016

Datum/Tid Date/Time Dato/Tid
20 oktober, 2016
09:00 - 23:00

PlatsLocationSted
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Knowledge Inspiration Day 2016

Knowledge Inspiration Day 2016

knowledge Inspiration Day 2016 900

 

 

 

 

Den värld vi verkar i förändras i allt snabbare takt. Det ställer höga krav på organisationerna att våga tänka om och se nya möjligheter i förändrade beteenden och nya krav från både kunder och medarbetare. Det gäller även supportorganisationen som idag är en viktigare kugge i maskineriet än någonsin. Att på ett effektivt sätt hantera all information och kunskap som varje sekund passerar genom organisationen är en avgörande framgångsfaktor. Hur kan supportorganisationen ligga steget före i den digitala resan, och leverera enastående service till rätt målgrupp vid rätt tillfälle? Välkommen till en inspirerande dag där branschexperter och kollegor inom support och service delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området Knowledge Management.

Välkommen till årets event inom Knowledge Management!