KMWorld 2017 i Washington

Datum/Tid Date/Time Dato/Tid
6 november, 2017 - 9 november, 2017
00:00

PlatsLocationSted
JW Marriott
1331 Pennsylvania Ave NW
DC 20004 Washington

KMWorld 2017 i Washington

Lena Stormvinge från ComAround är inbjuden talare till KMWorld´s årliga konferens i Washington, DC.

Upptäck den outnyttjade potentialen av kunskap vid världens ledande Knowledge Management event. De skarpaste hjärnorna inom Knowledge Management och Information Management kommer att samlas i Washington DC för att dela verkliga exempel av hur KM och liknande områden kan ge ett enormt värde för din organisation och affärsutveckling.

Lena Stormvinge´s föreläsning “Intelligent Swarming”

Onsdag den 8 november

Lena Stormvinge kommer att tala om Intelligent Swarming, ibland kallad “collaboration of steroids”. Det här är ett nytt sätt att anpassa resurser till arbetssätt. Det tar bort de traditionella nivåerna av support och uppmanar till den kollektiva erfarenheten av en “svärm” av analytiker för en förbättrad effektivitet i det operativa arbetet,  medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lojalitet. Lena delar med sig av hur integrerade mål kan hjälpa till att förbättra samarbetet och det kollektiva ägarskapet av kunskap och hur en KM strategi, som Intelligent Swarming, kan hjälpa till med kompetensutveckling, att optimera människors förmåga att skapa värde och förbättra customer success genom en förbättrad problemlösning.

 

Läs mer om KMWorld 2017.

Om ComAround

ComAround är specialister inom Knowledge Management och self service. Professionella supportorganisationer världen över använder verktyget ComAround Knowledge™ för att effektivisera supportleveransen genom att samla, strukturera och dela kunskap i verksamheten. Verktyget är KCS Verified v5 och kan enkelt integreras med andra ITSM-verktyg tack vare ComAround Connect. ComArounds experter vägleder och utbildar inom Knowledge Management och KCS.

Kontakta ComAround för mer information:

Lotta Wiklund
COO, ComAround
lotta.wiklund@comaround.com