IT-support & Service

Datum/Tid Date/Time Dato/Tid
25 januari, 2017
08:30 - 16:00

PlatsLocationSted
Bygget Konferens
Norrlandsgatan 11
Stockholm

IT-support & Service

ComAround medverkar som inbjuden talare och utställare på årets upplaga av konferensen.

IT-support och Service är en dag för ledare och experter som ansvarar för funktioner inom IT-support. Under denna dag lyssnar du till intressanta föredrag och inspirerande praktikfall som ger dig praktiska insikter och kunskaper för att utveckla din IT-support och tillhörande tjänster. Lär dig av experterna som hjälper dig omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.

Lena Stormvinge från ComAround håller föredrag

Vilka utmaningar står supportorganisationen inför när vi inför nya arbetssätt för att arbeta enligt best practice med Knowledge Management? Lena Stormvinge från ComAround är en av 15 certifierade KCS Trainers i världen. Med föredraget “Lyft servicen till nya nivåer med knowledge management” berättar hon, med utgångspunkt från metodiken KCS (Knowledge-Centered Service), hur servicedesken kan arbeta för att höja servicen till organisationen och öka kompetensen inom supportorganisationen:

  • Hur når vi snabbt framgång och vilka är fallgroparna vi ska undvika?
  • Vilka förutsättningar krävs för att lyckas?
  • Vad ska vi mäta och vad ska vi inte mäta?

ComAround medverkar också som utställare och vi ser fram emot att demonstrera de senaste funktionerna i vår tjänst ComAround Knowledge™ och visa hur ett KCS Verified Knowledge Tool gör skillnad.

Konferensen går på Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm, den 25 januari. Lenas Stormvinges föredrag är klockan 14.20-15.00.

Länk till konferensen