ComAround Knowledge™ release notes 2016-08-25

Detta är innehållet i uppdateringen av ComAround Knowledge ™, med datum 25 augusti 2016:

Ny meddelandefunktion

I den här uppdateringen lanserar vi en helt ny meddelandefunktion, som gör att ComAround kan nå ut med information till er som är administratörer/managers av ComAround Knowledge™, direkt i tjänsten. Det kan till exempel handla om uppdateringar, nya funktioner och eventuella driftstörningar. Funktionen kan alltså inte användas av er för att föra ut meddelanden till era användare.

Meddelandefunktionen i korthet

Meddelandefunktionen visas som en lite klocka i högra hörnet av portalen.

Den röda pricken visas om det finns nya olästa meddelanden. Klicka på varje avisering för att öppna meddelandet och ta del av innehållet.