Uppmuntrar du dina anställda att dela med sig av sina kunskaper?

Det händer att företag hämmas i sin utveckling på grund av att supportmedarbetarna, som sitter på värdefull information och kunskap, inte kan eller vill dela den med andra. Det kan till exempel handla om tekniska begränsningar eller ovana. Resultatet blir en bromskloss inom organisationen som gör att värdefull information och kunskap inte används eller utvecklas som den borde. Eller att organisationen i stort inte får den information de behöver för att utföra sina jobb på ett effektivt sätt. Lyckligtvis håller denna trend på att försvinna.

Delad kunskap mellan kollegor

På dagens kunskapsbaserade arbetsplatser skaffar vi merparten av den information och kunskap vi behöver genom att lära av andras erfarenheter. Så hur gör vi för att uppmuntra våra anställda att dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor?

Här är några sätt som du kan använda för kunskapsutbyte inom din organisation.

Coachning. Alla anställda behöver en mentor eller en coach. Någon som kan hjälpa dem att lyckas i organisationen, ge dem synpunkter på deras dagliga arbete och bidra till att de tar till sig bolagets bästa lösningar. Ett certifieringssystem, där medarbetaren kan få sin personliga utveckling bekräftad, kan vara ett utmärkt verktyg.

Vad tjänar jag på detta? Detta är frågan som du som chef måste kunna besvara. Vår egen utgångspunkt är ofta det första filtret vi använder för att utvärdera omvärlden, särskilt när vi blir ombedda att delta i någon form av förändring.

Förmåner. Belöna dina anställda för att de bidrar med värdefull information. Uppskattning är en av de inre drivkrafterna, och genom att uppmärksamma dina anställda kommer de att känna sig mer motiverade att bidra, samarbeta och identifiera nya möjligheter.

Feedback. Löpande feedback som en naturlig del i arbetet är viktig för de anställdas motivation, tillfredsställelse och prestationer. Om en medarbetare känner sig motiverad av att få feedback, i form av exempelvis utvärderingar och belöningsprogram, kommer de beteenden som främjar positiv feedback att förstärkas. Detta kan till exempel tillämpas för att främja delning av kunskap och information.

Integration. Förenkla för dina anställda så att de kan göra det som de är bäst på: hjälpa kunden. Arbetsuppgifterna i en supportorganisation blir allt mer specialiserade och anpassningsbara. Många supportorganisationer har infört ett kunskapsbaserat verktyg för att förenkla supporten. När kunskapsverktyget väl är på plats, undersök hur du kan integrera det med andra system och göra det lättillgängligt för både kunder och medarbetare.

Uppmuntra till att lära av varandra. Många tvekar att be andra om hjälp eller råd eftersom de då måste erkänna en kunskapslucka. Hellre jobbar de vidare på egen hand, och upprepar kanske sådant som deras kollegor redan har gjort, eller återupprepar deras misstag. Uppmärksamma personer som engagerar sig i att dela och återvinna kunskap, för att undvika att den information och kunskap som redan finns i organisationen återuppfinns.Uppmuntra ett öppet arbetsklimat som välkomnar att de anställda frågar efter och delar med sig av kunskap.

Utbildning. Att få hjälp och inspiration externt är ett utmärkt sätt att främja kunskapsdelning. Det finns utbildningar och kurser i hur man bäst utvecklar en kunskapsdelande kultur inom organisationen.

Företag sitter på långt mer kunskap och expertis än de anar. Att skapa rätt förutsättningar för att kunna lära av varandra och återanvända den kunskap som redan finns, är ett bra sätt att få ett team eller en organisation att prestera sitt bästa.

Som Lew Platt, före detta koncernchef för Hewlett-Packard (HP), sade:

“If only HP knew what HP knows, we would be three times more productive.”

Om du tycker att ovan metod för att uppmuntra till att dela kunskap låter intressant ska du titta närmare på metodiken Knowledge-Centered Service (KCS). Kontakta gärna en av våra specialister som berättar mer.

Lena Stormvinge, Account Manager & Knowledge Specialist, @lenastormvinge, ComAround

Relaterade länkar:

Whitepaper: Topp 10 skäl till varför Knowledge Management initiatives misslyckas 

Bloggartikel: Så motiverar du organisationen att använda det nya kunskapsverktyget

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *