Så skapar du en samarbetskultur som hjälper din organisation att lyckas med Knowledge Management

Implementering av strategier kräver ofta förändringar – av människor, processer och teknik. Kanske det svåraste, och det vi kämpar med mest, är att förändra oss själva – människorna. Vi är vana att göra saker på ett visst sätt, och om vi inte är motiverade eller ser att vi har något att vinna på det, kommer vi nog aldrig att ändra oss. För att lyckas med Knowledge Management behöver vi komma ifrån bruket att belöna människor för vad de kan och istället fokusera på deras förmåga att lära, samarbeta och dela. Hur kan vi skapa en vinnande Knowledge Management-kultur? Författaren Daniel Pink beskriver tre viktiga motivationsfaktorer i sin populära bok ”Drivkraft: den överraskande sanningen om vad som motiverar oss”.

Samarbetskultur knowledge management

Självbestämmande – att ha en känsla av kontroll

När vi gör förändringar i en organisation tvingar vi ofta medarbetarna att acceptera dessa genom att säga ”nu kräver ditt jobb dessa arbetsuppgifter”. Hur entusiastiska är vi om vi blir tillsagda att göra saker jämfört med när vi gör samma saker av egen vilja? När vi kräver att människor ska göra saker, och de saknar en känsla av kontroll eller valmöjlighet, kväver vi en av de mest värdefulla motivationsfaktorerna: självbestämmande. Vi vill ha kontroll och kunna välja våra aktiviteter och vår situation. Självbestämmande motiverar oss också att tänka kreativt. Det ger oss frihet att söka och testa nya idéer som kan komma till nytta i organisationen, till exempel förbättrade processer eller innovativa lösningar.

Ledningens mål är att skapa en miljö där medarbetarna väljer att hjälpa till och trivs med att bidra med sina kunskaper. För att motivera och engagera medarbetarna bör cheferna låta dem delta i planeringen och utvecklingen av processer och arbetsflöden för Knowledge Management. Medarbetarna bör vara särskilt involverade i kunskapsflödet: hur man skapar, strukturerar, förbättrar och återanvänder kunskapsbanken. Det är de som vet bäst vad som fungerar i det dagliga arbetet.

Fulländning – att ständigt vilja bli bättre

Om du motiveras av att bli bäst försöker du alltid att öka din kompetens genom inlärning och övning. Du gör fortlöpande förbättringar i ditt arbete för din egen skull, och du tycker antagligen att möjligheterna är oändliga. Det enda sättet för dig att veta att du gör framsteg är om du får någon form av återkoppling på dina prestationer, antingen direkt eller indirekt. Du är beroende av kontinuerlig feedback, att veta om du gör rätt saker och om du gör dem bra. Det kan vara en utmaning i en organisation som använder sig av årliga utvecklingssamtal.

För att uppmuntra förbättringsinitiativ krävs fler informella avstämningar med medarbetarna, och snabb feedback till gruppen via statistik eller i rapporter. I Knowledge Management-metodiken KCS® (Knowledge-Centered Service) är det flera delar som fokuserar på strävan mot fulländning och motivation. En av dessa är KCS licensmodell där medarbetarna får ökad befogenhet och tillgång till kunskapsdatabasen, baserat på sina prestationer och bidrag.

Meningsfullhet – att förstå varför

Människor som upplever sina arbeten som meningsfulla har en stark motivation. Denna känsla är grunden för vad som driver oss. Meningsfullhet innebär att vi vill bidra till och vara delaktiga i något större och viktigare än oss själva. Människor med denna drivkraft är oftast de som jobbar hårdast, är mest produktiva och engagerade. De ger sig inte förrän de löst även de svåraste problem.

Som chef bör vi uppmuntra våra medarbetare att hitta det som motiverar dem. Mät inte prestationer enbart i siffror utan koppla även arbetet till människor och värderingar. Det sätter in saker i ett vidare sammanhang och ökar förståelsen för att samarbete och kunskapsdelning gagnar hela organisationen. När medarbetarna ser helheten skapar det inte bara en grund för bra beslut, det uppmuntrar till engagemang, skapar en känsla av delaktighet – och de kan känna sig tillfreds med sina bidrag och prestationer. Visa hur varje litet bidrag till kunskapsdatabasen, att rätta fel eller att lägga till något som saknas, är det som gör kunskapsdatabasen till företagets mest värdefulla tillgång.

Låt ComAround hjälpa er att skapa en samarbetskultur för Knowledge Management

Jag hoppas att denna artikel har inspirerat dig till förändringar i din organisation som kan skapa en bättre kunskapsdelnings- och samarbetskultur.
Om du behöver hjälp med att framgångsrikt implementera Knowledge Management är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du information om våra utbildningarkonsulttjänster och vår Knowledge Management-programvara, ComAround Knowledge™.

Författare av bloggartikeln: Therese Walve, ComAround, KCS Practices V6-certifierad.

Relaterade länkar:

Whitepaper: Topp 10 skäl till varför Knowledge Management initiatives misslyckas 

Bloggartikel: Uppmuntrar du dina anställda att dela med sig av sina kunskaper?

Bloggartikel: Så motiverar du organisationen att använda det nya kunskapsverktyget

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *