Så skapar du en kunskapsdelande organisation

I en organisation är kunskapen ofta utspridd på avdelningar, projektgrupper och individer. Den kan sparas som dokument på en server, på en medarbetares dator, i en kunskapsdatabas – eller inte alls. Merparten av den dokumenterade kunskapen blir sällan använd trots att den är värdefull för många medarbetare, kunder och partners. Helt enkelt beroende på att de inte kan hitta den eller ens vet om att den finns. Fördelarna med att återanvända den samlade kunskapen i en organisation är enorma. Detta kan bidra till operativ effektivitet, organisatoriskt lärande och driva innovation och produktutveckling. För att nå dit krävs en övergripande strategi för Knowledge Management – en strategi som stödjer en kunskapsdelande organisation och kultur, samt uppbyggnaden av en gemensam kunskapsdatabas.

Kunskapsdelande organisation

En övergripande Knowledge Management-strategi för enhetliga kunskapsprocesser

En övergripande Knowledge Management-strategi kan hjälpa organisationen att skapa enhetliga processer och arbetsflöden för att samla in, strukturera, återanvända och förbättra kunskap, dvs bli en kunskapsdelande organisation. Knowledge Management bör vara integrerad i företagskulturen och en naturlig del i det dagliga arbetsflödet. Alla bör kunna lämna något bidrag till kunskapsdatabasen.

Vi på ComAround rekommenderar metodiken Knowledge-Centered Service (KCS®) som är baserad på bästa praxis. Du behöver inte uppfinna en ny strategi från början. Genom att implementera KCS® kan du uppnå stora fördelar, mycket snabbare.

En gemensam kunskapsdatabas, tillgänglig för alla

Det är säkert inte någon nyhet för dig, men jag tycker det är värt att påminna om att tekniken är viktig för att förverkliga en strategi. Utan rätt teknisk plattform kan du inte utnyttja den fulla potentialen, hur fantastisk strategin än är.

Knowledge Management-programvaran bör stödja företagets Knowledge Management-strategi på alla sätt. Det är svårt att få alla medarbetare med på tåget om tekniken är svåranvänd eller om den inte stöttar strategin. Brister i Knowledge Management-programmet kan göra att medarbetarna inte uppfattar strategin som viktig. Med lättanvänd teknik anpassad till företagets Knowledge Management-strategi blir det enklare för medarbetarna att följa strategin, utan att ens behöva känna till den.

Vi rekommenderar att du samlar in och strukturerar företagets kunskap i en central kunskapsdatabas som är kopplad till organisationens affärssystem och webbsidor. Alla, såväl medarbetare som kunder och partners, bör ha tillgång till kunskapsdatabasen, men alla bör inte kunna se och ändra allting. Beroende på behörighet ska olika personer ha tillgång till olika uppgifter, och kunna bidra med kunskap genom att lägga till, flagga och/eller förbättra kunskapen.

En kunskapsdelande organisation ger enorma fördelar

Genom att etablera en Knowledge Management-strategi för företaget och implementera ett Knowledge Management-program som stärker strategin kommer du att upptäcka att detta ger många fördelar som bidrar till att de strategiska målen uppnås. En framgångsrik Knowledge Management resulterar i innovativa idéer som i sin tur ger konkurrensfördelar och förbättrar effektiviteten, vilket minskar kostnaderna och förbättrar kvaliteten på era tjänster.

En välfungerande Knowledge Management ger en korrekt och relevant kunskap som är sökbar och användbar. Detta är avgörande för att Artificial Intelligence (AI), Virtual Support Assistants (VCA) och chatbottar ska kunna bidra med intelligenta svar, som inlärning, förutseende och slutledning.

Knowledge Management lägger grunden för ett företags framtida framgångar. Om du inte lyckas få Knowledge Management att fungera idag och bli en kunskapsdelande organisation, kan du halka efter konkurrenterna som numera har Knowledge Management i fokus.

ComAround kan hjälpa dig skapa en kunskapsdelande organisation

Om du är intresserad av att uppnå konkurrensfördelar genom att etablera eller vidareutveckla en Knowledge Management-strategi för ditt företag, och implementera ett Knowledge Management-program som stöd, är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du information om våra utbildningarkonsulttjänster och vår Knowledge Management-programvara, ComAround Knowledge™.

Författare av bloggartikeln: Therese Walve, ComAround, KCS Practices V6-certifierad.

Relaterade länkar:

Whitepaper: Topp 10 skäl till varför Knowledge Management initiatives misslyckas 

On-demand webinar: Support your service delivery with the power of knowledge

Bloggartikel: 4 fördelar med att välja ett separat och specialiserat Knowledge Management Software

Lägg grunden för AI-teknologier med intelligent kunskap

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *