Affärsnytta med ComAround

ComAround hjälper professionella serviceorganisationer att lyckas med knowledge management och self service. Vi erbjuder utbildningar, en lösning i framkant, och beprövade onboarding-planer som baseras på best practice-metoden, Knowledge-Centered Service (KCS).

ComAround ger snabbt resultat:

60% kortare lösningstid

50% färre ärenden (till bemannad support)

40% högre lösningsgrad i första kontakt

30% nöjdare medarbetare

”ComArounds kunskaper inom KCS i kombination med deras knowledge tool som vi kan koppla ihop med vårt ärendehanteringssystem gjorde att vi valde deras lösning för att dela kunskap, lyfta och effektivisera vårt arbete i service desk och därmed leverera en bättre service till användarna.”

Stefan KrantzTeamleader IT-Operations & Support på Ragn-Sells