Affärsnytta med ComAround

ComAround ökar värdet av Knowledge Management och self service med etablerade metoder och specialiserat verktyg.

ComAround underlättar vid:

Knowledge Management & self service

Förändringar och migreringar

Introduktion av nya medarbetare

Krav på sänkta kostnader (shift-left-strategi)

Krav på ökad service och tillgänglighet

ComAround ger snabbt resultat:

60% kortare lösningstid

50% färre ärenden (till bemannad support)

40% högre lösningsgrad i första kontakt

30% nöjdare medarbetare