Visa IT-avdelningens affärsvärde, inte standardstatistik

Under ITSMF-konferensen i Norge den 3–5 mars 2015 hade jag möjlighet att lyssna på huvudtalaren Rae Ann Bruno. Hela hennes presentation var fascinerande, men det som fångade mig i synnerhet var när hon pratade om det verkliga affärssyftet med IT-avdelningen, särskilt klyftan mellan vad som rapporteras till verksamheten och vad som är användbar information.

Läs mer

Villkoren för support förändras – gör du?

Sättet vi får hjälp och support på har förändrats dramatiskt, och en del av dessa nya mönster har uppstått genom nya möjligheter i molnet och med nya enheter.  Vad har du för erfarenhet av olika supportverksamheter?

Läs mer

Kunskap är en tillgång som ägs av laget

ComAround medverkade nyligen på konferensen IT-support & Service den 27-28 januari, där supportorganisationens kunskap var i fokus.

Läs mer