Whitepaper icon

De ti viktigste årsakene til at Knowledge Management-initiativer mislykkes

Når data, informasjon og kunnskap fortsetter å vokse i organisasjoner, blir kunnskapen stadig mindre oppdatert og aktuell. Det blir stadig vanskeligere for ansatte og eksterne kunder å finne relevant kunnskap når de behøver det. For å forhindre vanlige problemer i implementeringen av Knowledge Management og sikre at det støtter bedriftens strategiske mål, må organisasjonene gjennomføre den organisatoriske forandringen som kreves for at kunnskap skal kunne skapes, gjenbrukes og forbedres.

Dette omfattende whitepaper er skrevet av Julie L. Mohr, som er underviser, forfatter og foreleser på området. I dokumentet identifiserer hun de ti viktigste årsakene til at Knowledge Management-initiativer mislykkes og hvordan du kan hindre at disse oppstår.

Whitepaperet er på engelsk – Top 10 Reasons Why Knowledge Management Initiatives Fail.