ComAround Knowledge™ release notes 2016-08-25

Ny meldingsfunksjon i Comaround Knowledge™

I denne oppdateringen, lanserer vi en helt ny meldingsfunksjonen, som gjør at Comaround kan få informasjon ut til de som er administratorer/ledere av Comaround Knowledge™, direkte i tjenesten. Det kan for eksempel være oppdateringer, nye funksjoner og mulige feil. Funksjonen kan ikke brukes av deg for å bringe ut meldinger til brukerne.

Meldingsfunksjonen i korte trekk

Meldingsfunksjonen er vist som en liten bjelle i høyre hjørne av portalen.

Den røde prikken vises hvis det er nye meldinger. Klikk på hver varslings å åpne meldingen og lese innholdet.