Vinnerne på Self Service Awards 2016

I kveld ble vinnerne av Self Service Awards 2016 kåret på Hotell Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Self Service Awards™ er en årlig utmerkelse for de organisasjonene og personene som har lykkes best med å støtte og effektivisere supportarbeidet ved hjelp av knowledge management, self service og verktøyet ComAround Knowledge™.

Det ble delt ut priser i følgende kategorier: Årets nykomling, Årets strategiske support og Årets Self Service Star.

ComAround gratulerer alle vinnerne i Self Service Awards 2016 og takker for en fantastisk feiring i kveld.

self_service_awards_2016_wsp_sverige

Årets nykomling

Juryen har kåret vinneren i kategorien ”Årets nykomling”. Prisen går til en organisasjon som gjennom en rask og vellykket lansering av tjenesten når effektivt ut til sine brukere og ser nytten ved å samarbeide og spre ”Knowledge” i den geografisk spredde organisasjonen.

Med en effektiv gjennomføring og med tydelige og ambisiøse mål har årets vinner allerede oppnådd en god ROI (avkastning på investeringen), utstrakt bruk og en høy løsningsgrad.

Årets nykomling er WSP Sverige.

 Årets strategiske support

Juryen har kåret vinneren i kategorien ”Årets strategiske support”. Prisen går til en organisasjon som gjennom sitt store engasjement og sitt kontinuerlige og vellykkede utviklingsarbeid har fortsatt å oppnå svært gode resultater.

Årets vinner driver kunnskapshåndteringen fremover og når ut til brukerne takket være vellykket markedsføring og smarte systemintegreringer. Resultatet er en tjeneste med mange brukere og høy løsningsgrad.

Årets vinner forstår betydningen av å gjøre ”Knowledge” tilgjengelig og arbeidsflyten så enkel som mulig for sine brukere.

Årets strategiske support er Stockholms universitet.

self_service_awards_2016_stockholms_universitet

Årets Self Service Star

Med et aldri sviktende engasjement driver årets vinner arbeidet med ”Knowledge” fremover og arbeider for å spre kunnskap om self service både i og utenfor sin egen organisasjon. Med sin støttende funksjon og effektive problemløsing har de fått mange fornøyde brukere og stor anvendelse av tjenesten.

Vinneren er en Self Service Star som forstår å løfte frem nytten med Knowledge og støtte sine brukere, og som dermed har lykkes godt med sin oppgave.

Årets Self Service Star er Teamet rundt Självstudier & VAS-portalen (Region Halland, Sverige).

self_service_awards_2016_region_halland

For informasjon kontakt:

Heléne Källgården, ComAround
E-post: helene.kallgarden@comaround.com
Telefon: +46 766 431122