Ragn-Sells har valgt kunnskapsverktøyet ComAround Zero™

ragnsellslogo

”ComArounds kunnskaper innen KCS, kombinert med deres kunnskapsverktøy som vi kan knytte til vårt saksbehandlingssystem, gjorde at vi valgte deres løsning for å dele kunnskap, løfte og effektivisere arbeidet på servicedesken og dermed yte bedre service til brukerne”, sier Stefan Krantz, Teamleader IT-Operations & Support hos Ragn-Sells.

Om Ragn-Sells

Ragn-Sells er Sveriges ledende kompetanseselskap innen gjenvinning og miljø. Selskapet samler inn, behandler og gjenvinner avfall og restprodukter fra næringslivet, organisasjoner og husholdninger over hele Sverige.