Lena Stormvinge på ComAround er invitert som foreleser på itSMFs årlige konferanse i Stockholm

Med foredraget ”Next Generation Knowledge Management” kommer deltakerne på årets utgave av konferansen til å få innsikt i og en forståelse av den fremtidige supportmodellen.

itSMF Expo ’17 holdes 5.–6. april på Münchenbryggeriet i Stockholm og er etablert som Sveriges ledende konferanse på områdene IT Service Management og IT-styring. Rundt 25 utstillere og 250 deltakere er på plass for å oppleve et program med sterke forelesere, engasjerende emner og givende diskusjoner med bransjekolleger. Vi er glade for å kunne presentere Lena Stormvinge fra ComAround som en av de inviterte foreleserne på årets konferanse.

lena-stormvinge-trainingLena Stormvinge er spesialist på Knowledge Management, KCS og self service. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder og kommer i 2017 til holde foredrag på HDI 2017 i Washington D.C., itSMF i Oslo og IT-support & Service i Stockholm. Lena er den 15. sertifiserte KCS Trainer i verden, og hun har nylig gitt ut boken Self-Service & Knowledge Success sammen med Per Strand, en av grunnleggerne av ComAround.


Lenas foredrag ”Next Generation Knowledge Management”

Onsdag 5. april kl. 11.00–11.45 i Mälarsalen

Statistikk viser at den tradisjonelle linjebaserte supportmodellen kommer til å bli erstattet av en ny struktur og prosess: en samarbeidsbasert arbeidsmodell der hensikten er å utnytte og anvende kollektivets samlede kunnskap og erfaringer. De nye arbeidsmåtene utnytter, ved hjelp av etablerte arbeidsmetoder og digitale verktøy, hele organisasjonens ekspertise og kunnskap. Denne kunnskapen gir verdifull input til utvikling av bedriftens interne og eksterne produkter og tjenester. Prosessen innebærer at tradisjonell support både endres og minsker, samtidig som resultatet blir en mer produktiv organisasjon, mer fornøyde kunder og en mer effektiv og mindre kostbar supportorganisasjon.

Les mer om itSMF Expo ‘17.