Lena Stormvinge fra ComAround er invitert som foreleser på itSMFs årlige konferanse i Oslo

Med kobling til konferansens hovedtema ”IT is forever” kommer Lena til å inspirere og vise konkrete eksempler i foredraget ”The service desk is not enough”.

news-banner-itsmf-oslo-2017

Den årlige ITSMF-konferansen arrangeres 6.–8. mars i Oslo. Dette er Skandinavias største møteplass for IT Service Management med internasjonale forelesere og gjester.

Lena Stormvinge, KCS Trainer og foredragsholder fra ComAround, er invitert som foreleser på konferansen:

– ComAround har i mange år vært samarbeidspartner med itSMFs konferanse i Norge, som vi betrakter som en fantastisk mulighet til å få diskutere de sakene vi brenner for med kolleger i bransjen. Jeg er veldig glad for å være en del programmet i 2017, særlig fordi vi ser en sterkt økende interesse for KCS (Knowledge-Centered Service) i Norge, og det er jo nettopp den metodikken vi anbefaler innenfor knowledge management.


Foredrag: The Service Desk Is Not Enough

Tid: annonseres senere

Innhold: De nyeste trendene viser at organisasjoner som har innført Knowledge Management og self service i supportorganisasjonen med støtte av den etablerte metodikken KCS (Knowledge-Centered Service), raskt innser hvilken effekt det kan få også i andre deler av organisasjonen. Hvilke utfordringer står organisasjonen overfor når de innfører en best practice-metode som KCS og hvordan oppnår man suksess direkte? Denne forelesningen kommer til å inspirere, motivere og gi konkrete tips og eksempler fra virkeligheten.

lena-stormvinge-trainingLena Stormvinge er spesialist på Knowledge Management, KCS og self service. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder og kommer i 2017 til holde foredrag på HDI 2017 i Washington D.C., itSMF ’17 i Stockholm og IT-support & Service i Stockholm. Lena er den 15. sertifiserte KCS Trainer i verden, og hun har nylig gitt ut boken Self-Service & Knowledge Success sammen med Per Strand, en av grunnleggerne av ComAround.

 

 


itSMF 2017 holdes på Clarion Hotel Oslo Airport 6.–8. mars. Les mer om konferansen.