Vi ønsker deg en god jul og et godt nytt år!

Et hendelsesrikt år er snart over, og vi retter blikket frem mot 2017. Dette blir et år vi kommer til å fokusere enda mer på å sette kunnskap i fokus, og vi lanserer flere spennende funksjoner i ComAround Knowledge™.

I år har vi valgt å gi penger til Leger uten grenser, en medisinsk humanitær organisasjon som redder liv og lindrer nød der behovet er størst.

God Jul og Godt Nytt År ønsker ComAround

merry-christmas