ComAround lanserer flere funksjoner som støtter prosessene i KCS, en av disse er Gamification

ComAround lanserer flere funksjoner for å forenkle og håndtere supportsaker via kunnskapsdatabasen og selvbetjeningstjenesten, ComAround Zero™, i tråd med prosessene i KCS (Knowledge Centered Support). KCS er en metode og et sett med prosesser som har til formål å samle inn, strukturere, gjenbruke og forbedre kunnskap.

Gamification for å skape deltakelse og engasjement

KCS hjelper Service Desk med å sette opp prosesser slik at man lettere skal kunne håndtere kunnskapsdatabasen og selvbetjeningstjenesten. Det kreves deltakelse og engasjement for å få medarbeidere i Service Desk og brukere i virksomheten til å bruke verktøyene og følge prosessene. Et grunnprinsipp for KCS er å gi anerkjennelse og belønne innsats. ComAround introduserer derfor Gamification, som betyr at man ved hjelp av spilldesign og spillteknologi kan bruke spill som konsept for å motivere personer og grupper.

Via topplister i ComAround Zero™ fremheves de som har laget flest guider, laget guider som har flest visninger og laget guider som har høyest løsningsgrad. Listene er unike for hvert Service Desk-team.

gamification-first-sketch

Direkte vei til Service Desk når kunnskapsdatabasen ikke kan gi svar

I tråd med KCS bør brukeren først forsøke å få svar på spørsmålet i selvbetjeningens kunnskapsdatabase. Hvis det ikke finnes noe svar, bør brukeren direkte kunne nå Service Desk for å få hjelp. Når det utføres et søk i ComAround Zero™ som ikke gir noen treff, vises det et kontaktskjema til Service Desk på siden der du fikk det negative søkeresultatet.

gamification-contact

Sentrale steder for deling av guider med brukere

Det å kunne gjenbruke og dele kunnskap er også et av de grunnleggende prinsippene med KCS. Funksjonen for deling av en guide ligger nå sentralt på guidesiden, og du finner den dessuten også i søkeresultatet slik at Service Desk lettere og raskere kan sende guiden videre til brukeren.

Vi arbeider hele tiden med å forenkle og forbedre funksjonene i ComAround Zero™, og vi ser frem til den videre utviklingen sammen med kundene, i tråd med KCS.

gamification-search

Les mer om ComAround Zero™.