ComAround Knowledge™ har blitt Microsoft Azure SQL Database-sertifisert

Denne sertifiseringen viser økt pålitelighet til og skalerbarhet av ComAround Knowledge™ til å håndtere internasjonal vekst.

Profesjonelle supportorganisasjoner over hele verden bruker kunnskapshåndteringsverktøyet, ComAround Knowledge™, til å automatisere og forbedre supportleveransen ved å samle inn, strukturere og dele kunnskap i hele organisasjonen.

EN_rgb_ASD_Cert_Blue_2For et år siden flyttet ComAround hele løsningen til skyplattformen Microsoft Azure. Med Azure kan ComAround håndtere rask internasjonal vekst ved å håndtere endret bruk av ComAround Knowledge™ og til å håndtere regionale forskrifter og øke påliteligheten.

“Vi er stolte over å ha blitt Microsoft Azure SQL Database-sertifisert, noe som gir oss mulighet til å bevise den økte påliteligheten til og skalerbarheten av ComAround Knowledge,™ og til å dekke behovet til kunder i internasjonale markeder,” sier Martin Wåger, Manager Development & Platform, ComAround. ”Brukervennligheten til Microsoft Azure gjør at vi kan fokusere helt på å tilføre kundeverdi til ComAround Knowledge™.”

“Microsoft Azure along with Azure SQL Database are designed to support the critical needs of large global organizations,” says Tiffany Wissner, Senior Director of Product Marketing, Microsoft Data Platform. “We are pleased to see ComAround taking the extra step to certify their solution on Azure SQL Database which in turn extends the value of SQL Database via ComAround to global professional support organizations worldwide.”

ComAround Knowledge™ integreres med ITSM-verktøy og applikasjoner via ComAround Connect-plattformen som bygger på Microsoft Azure API Management, for raskere og mer effektiv support under hele supportprosessen. ComAround Knowledge™ er KCS Verified v5. Integreringene støtter alle de åtte KCS-prinsippene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du lese dataarket og mini-casestudien.

Les mer om ComAround Knowledge™.

Besøk vår ComAround API-markedsplass.

Om ComAround

ComAround er spesialister på Knowledge Management og self service. Profesjonelle supportorganisasjoner verden over bruker verktøyet ComAround Knowledge™ til å effektivisere supportleveransen ved å innhente, strukturere og dele kunnskap i virksomheten. Verktøyet er KCS Verified v5 og kan enkelt integreres med andre ITSM-verktøy takket være ComAround Connect. ComArounds eksperter gir veiledning og opplæring på Knowledge Management og KCS.

Ta kontakt med ComAround hvis du ønsker mer informasjon

Martin Wåger
Manager Development and Platform, ComAround
E-post: martin.w@comaround.se
Telefon: +46766431123