ComAround Knowledge™ først ut i Europa med å oppnå høyeste KCS-verifisering – KCS Verified v5

Verifiseringen er et bevis på at ComAround Knowledge™ fremmer supportorganisasjonenes satsing på Knowledge Management og selvbetjening for å lykkes med Shift Left og automatisering av supportleveransen.

kcs-v5Verifiseringen betyr at verktøyet nå støtter metodikken Knowledge Centered Support (KCS) fullt ut. KCS er en metodikk som bygger på best practise og viser i detalj hvordan supportorganisasjoner bør arbeide med Knowledge Management og selvbetjening. I forbindelse med verifiseringen bytter ComAround navn på ComAround Zero™ til ComAround Knowledge™ for å fremheve verktøyets hovedformål – å ta vare på og gjenbruke kunnskap i en organisasjon på en effektiv og smart måte.

ComAround Knowledge™ er først ut i Europa med å oppnå den høyeste KCS-verifiseringen, KCS Verified v5. Kravet for å oppnå KCS-verifiseringen er å kunne vise til omfattende funksjonalitet og en teknologisk plattform som støtter alle de åtte KCS-prinsippene. Fra før av er kun tre verktøy blitt verifisert, for eksempel fra Oracle og SalesForce.

”KCS-verifiseringen er utrolig viktig for oss da vi virkelig tror at KCS-metodikken vil endre måten organisasjoner håndterer kunnskap på, noe som vil støtte satsinger mot Shift Left og en økt grad av automatisering av supportleveransen”, sier Per Strand, adm. dir. og en av grunnleggerne av ComAround.

KCS-metodikken oppmuntrer til teamwork innen servicedesken og bidrar til en mer effektiv saksbehandling og bedre support via selvbetjening.
”For alle som ennå ikke har tatt i bruk KCS-metodikken eller som befinner seg i startgropen, har vi KCS-spesialister som veileder og kurser i metodikken for å oppnå raske resultater”, sier Per Strand.

Om ComAround

ComAround er spesialister på kunnskapshåndtering og selvbetjening. Profesjonelle supportorganisasjoner verden over bruker verktøyet ComAround Knowledge™ til å effektivisere supportleveransen ved å innhente, strukturere og dele kunnskap i virksomheten. Verktøyet er KCS Verified v5 og kan enkelt integreres med andre ITSM-verktøy takket være ComAround Connect. ComArounds eksperter gir veiledning og opplæring på kunnskapshåndtering og KCS. www.comaround.se.

Om Consortium for Service Innovation

Consortium er en ideell sammenslutning av organisasjoner innen support og service, og er initiativtaker til metodikken KCS.  www.serviceinnovation.org

Ta kontakt med ComAround

Per Strand
adm. dir. – grunnlegger
ComAround

pers@comaround.se
Tlf./mob.: +46858088630