ComAround har styrket teamet innen utdanning og rådgivning med ytterligere en sertifisert KCS v6 Trainer

Per-Kristian Broch Mathisen er blitt den første sertifiserte KCS Trainer i Norge og den 16. i verden.

Stadig flere supportorganisasjoner overveier å innføre eller arbeider allerede med å ta i bruk Knowledge Management-metoden Knowledge-Centered Service (*KCS®). Etterspørselen etter utdanning innen KCS har økt dramatisk i løpet av det siste året. ComAround har hatt fornøyde kursdeltakere fra USA og fra flere land i Europa. Behovet har også økt for rådgivning og konsulenttjenester på dette området. Derfor utvider ComAround med flere KCS Trainers som er sertifisert av KCS Academy.

Per-Kristian Broch Mathisen har lykkes med å bli den første sertifiserte KCS Trainer i Norge og den 16. i verden. Han har arbeidet i ComAround i over seks år og har hjulpet et hundretalls bedrifter og organisasjoner til å lykkes med Knowledge Management og Self Service ved å gjennomføre utdanninger og rådgivning.

–    Jeg er veldig glad for at jeg kan veilede kundene med KCS, forteller Per-Kristian. KCS passer naturlig inn med min bakgrunn fordi jeg har spesialisert meg innenfor Knowledge Management og Self Service. Denne sertifiseringen kommer til å være til stor nytte for kundene våre.

En viktig del i sertifiseringsprosessen for å bli KCS Trainer er å forelese, sammen med en sertifisert KCS Trainer, på den omfattende KCS v6 Practices Workshop som pågår i tre dager. Per-Kristian foreleste under kursene i Stockholm i februar i år sammen med Lena Stormvinge, Head of Training og Consulting i ComAround. Hun er også sertifisert KCS Trainer. Denne workshopen gir kursdeltakerne en dypere teoretisk og praktisk kunnskap rundt innføringen av KCS. Deltakerne på kursene var veldig fornøyde.

–    Per-Kristian gjorde en fantastisk god innsats på workshopen, noe kursdeltakerne også la merke til, forteller Lena Stormvinge. Sony Mobile syntes for eksempel at vår KCS-utdanning har gitt dem et stabilt og solid grunnlag for hvordan de kommer til å arbeide med Knowledge Management fremover. Det føles veldig godt at ComArounds Training & Consulting-avdeling nå er styrket med Per-Kristian som vår neste sertifiserte KCS Trainer. Det er ofte vanskelig å implementere Change og Knowledge Management på rett måte. Med vår unike kompetanse og erfaring kan vi tilby kundene våre den rette støtten underveis.

ComAround tilbyr et komplett utvalg av KCS-utdanninger og sertifiseringer som er KCS Academy-offisielle. Noen eksempler er KCS Foundation, KCS v6 Practices Workshop, KCS – Servicedesk Workflow og KCS Leadership Workshop. Disse utdanningene gir kursdeltakerne alle de kunnskaper og ferdigheter som kreves for å trimme Knowledge Management-prosessene og/eller innføre KCS-metoden i sin organisasjon.

Les om ComArounds kurs og sertifiseringer innen Knowledge Management og metoden KCS (Knowledge-Centered Service).

Om KCS®, KCS Academy og Consortium for Service Innovation

Knowledge-Centered Service (*KCS®) er en metode som gir en detaljert beskrivelse av hvordan supportorganisasjoner bør arbeide med kunnskap som utgangspunkt for å forbedre supportleveransen, bli mer produktive i supportorganisasjonen og øke virksomhetens servicenivå.
KCS Academy er det eneste godkjente sertifiseringsorganet for KCS®. KCS Academy er et heleid datterselskap av Consortium for Service Innovation. Konsortiet er den ideelle foreningen som utvikler og fortsetter å opprettholde KCS-metoden. www.thekcsacademy.net, www.serviceinnovation.org.

Om ComAround

ComAround er spesialister på Knowledge Management og Self Service. Profesjonelle supportorganisasjoner verden over bruker Knowledge Management-verktøyet, ComAround Knowledge™, for å effektivisere supportleveransen gjennom å samle inn, strukturere og dele kunnskap i virksomheten. Verktøyet er verifisert ifølge KCS Verified v5 og integreres enkelt med ITSM-verktøy takket være ComAround Connect. ComArounds eksperter veileder og utdanner deg i Knowledge Management og KCS. www.comaround.com

Kontakt ComAround for mer informasjon:

Lena Stormvinge
Head of Training & Consulting | KCS Trainer, ComAround
lena.stormvinge@comaround.com

 

*KCS®-metodikken er servicemerket av Consortium for Service Innovation.