Generelle vilkår ComAround opplæring

Overføring og avbestilling av kurs:

Registreringen er bindende, men ikke personlig. Påmeldte kursdeltakere kan overføre registreringen sin til en annen kursdeltaker i samme bedrift før den opprinnelige kursdatoen. Kunden kan terminere avtalen opptil tjuefem (25) virkedager før den planlagte startdatoen. Ved avbestillinger som finner sted mellom ti (10) og tjuefire (24) virkedager før den planlagte startdatoen, må 50 % av fakturaen betales. Som et ekstra tilbud kommer ComAround til å tillate at kunden anvender 50 % av betalingen til et fremtidig kurs innen ett (1) år fra avbestillingsdatoen. Ved avbestillinger som finner sted mellom en (1) og ni (9) virkedager før den planlagte startdatoen, må hele beløpet betales. ”

Hvis ComAround avlyser et kurs eller endrer kursets innhold:

ComAround forbeholder seg retten til når som helst å avlyse et kurs, uten at dette medfører noe ekstra ansvar overfor lisensgiveren eller en hvilken som helst kursdeltaker. I slike tilfeller kommer ComAround til å tilby alternative datoer, full tilbakebetaling eller en kreditnota.