Generelle vilkår for ComArounds utdanninger

Åpne utdanninger – Avbestilling og overlatelse av kurs:

En kurspåmelding er bindende. Kunden kan avbestille sin påmelding opptil tjuefem (25) arbeidsdager før kursets startdato uten avgift.
Ved avbestilling mellom ti (10) og tjuefire (24) arbeidsdager før kursets startdato debiteres 50 % av kursavgiften.
Ved avbestilling mellom en (1) og ni (9) arbeidsdager før kursets startdato debiteres hele kursavgiften.
En kursdeltaker kan overlate sin påmelding til en annen deltaker i samme bedrift hvis dette skjer før kursets startdato. Hvis en deltaker ikke møter opp på kurset, likestilles dette med en avbestilling.

Bedriftsinterne utdanninger – Avbestilling og overlatelse av kurs:

Bedriftsintern/tilpasset utdanning kan kostnadsfritt avbestilles senest 20 arbeidsdager før kursstart, deretter debiteres hele kostnaden.
Uavhengig av tidspunkt for avbestilling har ComAround alltid rett til å debitere for de kostnadene som ComAround ikke kan unngå til tross for avbestillingen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, påbegynt arbeid med utvikling/tilpasninger, ikke avbestillbare reisekostnader, bestilt kursmateriell og mat/drikke.
En kursdeltaker kan overlate sin påmelding til en annen. Hvis en deltaker ikke møter opp på kurset, likestilles dette med en avbestilling.

Hvis ComAround innstiller et kurs eller endrer dets innhold::

ComAround forbeholder seg retten til når som helst å innstille et kurs uten at dette medfører ytterligere forpliktelser overfor kursdeltakeren. Under slike omstendigheter tilbyr ComAround alternative datoer, full tilbakebetaling eller en kreditnota.