Forretningsnytte med ComAround

ComAround øker verdien av Knowledge Management og self service med etablerte metoder og spesialisert verktøy.

ComAround gjør det enklere ved:

Knowledge Management & self service

Endringer og migreringer

Introduksjon av nye medarbeidere

Krav til reduserte kostnader (shift-left)

Krav til økt service og tilgjengelighet

ComAround gir raskt resultat:

60 % kortere løsningstid

50 % færre saker (til bemannet support)

40 % høyere løsningsgrad ved første kontakt

30 % mer fornøyde medarbeidere