Forretningsnytte med ComAround

ComAround hjelper profesjonelle serviceorganisasjoner til å lykkes med knowledge management og self service. Vi tilbyr utdanninger, en løsning i forkant og velprøvde onboarding-planer som er basert på best practice-metoden, Knowledge-Centered Service (KCS).

ComAround gir raskt resultat:

60 % kortere løsningstid

50 % færre saker (til bemannet support)

40 % høyere løsningsgrad ved første kontakt

30 % mer fornøyde medarbeidere

“ComArounds kunnskaper innen KCS, kombinert med deres kunnskapsverktøy som vi kan knytte til vårt saksbehandlingssystem, gjorde at vi valgte deres løsning for å dele kunnskap, løfte og effektivisere arbeidet på servicedesken og dermed yte bedre service til brukerne”.

Stefan KrantzTeamleader IT-Operations & Support, Ragn-Sells