ComAround

Knowledge™

Oppnå support i verdensklasse
ved å bruke intelligent kunnskap

Reduser kostnadene, øk inntektene, forbedre arbeidsstokkens produktivitet og øk kundetilfredsheten med intelligent kunnskap som en del av din strategi for den digitale transformasjonen. ComAround Knowledge™ er en uavhengig kunnskapshub som synkroniserer og administrerer din organisasjons spredte digitale informasjon, slik at du kan oppfylle dine langsiktige behov for relevant og nøyaktig kunnskap. Vi kaller det – Intelligent kunnskap. ComAround Knowledge™ er kraftig, skybasert og KCS Verified, basert på Microsoft-teknologi. Du kan opprette, søke etter og få tilgang til verdifull kunnskap fra flere datakilder i skyen, og du kan få intelligente forretningsrapporter. Den intelligente kunnskapens kraft sikrer at kundene dine får verdifull kunnskap når de trenger det og på en hvilken som helst enhet.

Editor for kunnskapsartikler

Med klart definerte funksjoner og strukturerte artikkelmaler kan kunnskapsmedarbeidere publisere, redigere og importere kunnskapsartikler raskt og enkelt. Importer et ubegrenset antall artikler fra Word-dokumenter med en integrert multi-import eller med en MS Office app. Les mer om ComAround Export i Office Store. Finn og fjern duplikater av kunnskapsartikler med Duplicate Article Cleaner for å sikre et korrekt og nøyaktig innhold.

Bibliotek med tusenvis av kunnskapsartikler

Fylt med kunnskapsartikler for standard applikasjoner, inkludert: Windows og Mac O/S, Outlook, Office 365, Adobe osv.

Vis listen over kunnskapsbiblioteket.

Videoopptaker

Skap eller legg til videoer i kunnskapsartikler. Ved å bruke videoopptakeren kan kunnskapsmedarbeideren fange hvert trinn av en løsning på skjermen, og samtidig inkludere seg selv i opptaket for å gjøre videoartikkelen mer personlig og lettere å forstå.

Intelligent søk

Informasjon blir til kunnskap så snart den er kan finnes og brukes. Med intelligent søk og omgående søkeresultater, som oppdateres etter hvert som du skriver inn nye søkeuttrykk eller filtre, får kunder og kunnskapsmedarbeidere en lynrask og nøyaktig søkeopplevelse.

Self Service-portal

Med et intuitivt og kjent grensesnitt for Self Service er det enkelt for kundene å løse problemer uten å måtte kontakte bemannet support. På bare noen minutter kan du tilpasse grensesnittet slik at det matcher organisasjonens varemerkeutseende.

Maskinoversetting

Kunnskapsartikler oversettes automatisk til et hvilket som helst språk, noe som reduserer publiseringstiden og oversettingskostnadene.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Med et solid grunnlag av data og teknologi gir vi deg smarte løsninger og en enda bedre opplevelse når du bruker ComAround Knowledge™.

Automatisk oppretting av kunnskapsartikler

Artikler opprettes automatisk som utkast basert på kundenes behov for å unngå hull i kunnskapsbasen.

Gamification

Kunnskapsmedarbeidere får umiddelbar tilbakemelding om den verdien de skaper ved å opprette og dele kunnskap med kundene. Dette oppmuntrer og motiverer dem til å skape kunnskap ”til rett tid”.

Rapporter og analyser

Komplett avansert rapporteringsfunksjon, med hurtige dashbord for å følge opp viktige nøkkeltall, identifisere kunnskapshull og vise avkastning på investeringen omgående.

Mobilapp

Når man bruker en smarttelefon eller et nettbrett, er relevant kunnskap tilgjengelig uansett hvor og når den behøves for å hjelpe kundene med å ha en produktiv dag. Finn appen for IOS og Android.

Windows 10-app

Relevant kunnskap er søkbar og finnbar direkte fra Windows 10, for å hjelpe kundene med å ha en produktiv dag. Det er bare å starte appen, søke og så får de den hjelpen de trenger. Finn appen for Windows 10.

Integrasjon

ComAround Knowledge™ kan integreres sømløst med ITSM-verktøy og -applikasjoner for raskere og mer effektiv support gjennom hele supportflyten. Integrasjonene er tilpasset til KCS-arbeidsflyten.
Les mer.

Vil du se og prøve de smarte funksjonene i ComAround Knowledge™?

Få en vellykket overgang til Windows 10 eller Office 365 med ComAround Knowledge™

KCS Verified v5

ComAround Knowledge™ har oppnådd den høyeste KCS-sertifiseringen, KCS Verified v5, som er et bevis på at verktøyet støtter alle de åtte KCS-prinsippene. Knowledge-Centered Service (KCS) er en metodikk som gir en detaljert beskrivelse av hvordan supportorganisasjoner bør arbeide med kunnskap som utgangspunkt for å forbedre supportleveransen, bli mer produktive i supportorganisasjonen og øke servicenivået til virksomheten.

” It is easy to use for the end user and also for us working in the system. I really like that ComAround has a lot of articles that you can use”.

Eva SkoogIT Technician, GKN Aerospace

“An easy product to use, always focusing on end user experience and the importance of Knowledge. We have used it for all our users to get “zero line support”, reducing the amount of Service Requests and Incidents that never need to be”.

Daniel WågServicedesk Manager, Systembolaget

Vil du lese flere anmeldelser?

Integrer ITSM-verktøyet med ComAround Knowledge™

ComAround Knowledge™ integreres sømløst med ITSM-verktøy og applikasjoner for å gi raskere og mer effektiv support under hele supportprosessen. Servicedesken kan løse saker uten å måtte bytte verktøy. Sluttbrukeren kan finne løsninger i forbindelse med registrering av saken. Hvis dere praktiserer KCS eller planlegger å praktisere KCS, får dere med integreringen til ComAround Knowledge™ den eksisterende ITSM-løsningen KCS Verified på bare noen dager. Takket være ComAround Connect med de ferdige API-ene integreres ITSM-verktøyet til alle åtte KCS-prinsipper og arbeidsflyten i Solve og Evolve Loop.

 
 

Det finnes integrasjoner for de fleste verktøy og applikasjoner, blant HP, CA, Specops og Appnode. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Innføring av ComAround Knowledge™ på 30 dager

Det er veldig enkelt å komme i gang med ComAround Knowledge™. Innen 30 dager vil både verktøyet og servicedesk være klare til å sette kunnskapen i sentrum ved å samle, strukturere og dele kunnskap innen organisasjonen. Benytt deg av vår unike kunnskap innen Knowledge Management og selvbetjening. Dere vil få praktisk opplæring i hvordan dere kan forberede verktøyet før lansering og hvordan dere bør arbeide med kunnskap for å lykkes.

Hvis dere praktiserer KCS, eller planlegger å innføre det, tilbyr vi flere forskjellige KCS kurs og sertifisering. Vi har også støtte for implementering av KCS i hele supportprosessen.

Kontakt oss om dere vil innføre ComAround Knowledge™ for å ivareta all kunnskapen i organisasjonen.

FAQ

Vi har allerede en kunnskapsbase i ITSM-verktøyet, hva tilfører ComAround?

ComAround tilfører unik kunnskap og erfaring rundt metoder innen kunnskapshåndtering og selvbetjening. Verktøyet er en skytjeneste som sømløst integreres med eksisterende prosesser og verktøy under hele supportprosessen. I korthet kan man si at vi øker verdien av allerede utførte investeringer.

Vi har allerede en selvbetjeningsportal i SharePoint, hvorfor skal vi bruke ComAround?

ComAround tilfører unik kunnskap og erfaring rundt metoder innen kunnskapshåndtering og selvbetjening. Verktøyet er en skytjeneste som effektiviserer hvordan dere kan dele kunnskap blant medarbeiderne.

”ComArounds kunnskaper innen KCS, kombinert med deres kunnskapsverktøy som vi kan knytte til vårt saksbehandlingssystem, gjorde at vi valgte deres løsning for å dele kunnskap, løfte og effektivisere arbeidet på servicedesken og dermed yte bedre service til brukerne”.

Stefan KrantzTeamleader, IT-Operations & Support, Ragn-Sells

Prøv ComAround Knowledge™ gratis!

Fyll ut skjemaet,ComAround Knowledge™ kostnadsfritt i 30 dager. Innloggingsinfo sendes direkte til din e-post.

Du kan komme i gang omgående og får tilgang til alle funksjonene i tjenesten, f.eks.:

  • mulighet til å tilpasse portalen på bare noen minutter slik at den matcher bedriftens profil og behov
  • tusenvis av kunnskapsartikler til programmer som Windows, Outlook, Office, Apple og Adobe
  • automatisk oversetting – kunnskapsartiklene oversettes automatisk til valgfritt språk med et enkelt klikk
  • integrert verktøy for videoinnspilling direkte i kunnskapsartiklene

Bare e-postadresser fra bedriftsdomener er tillatt.

*
*
*
*
Godta de generelle vilkårene *

Les de generelle vilkårene.

Standard betingelser ComAround Knowledge™ Trial

 Sist endret 1 feb 2016

1. Generelt

1.1. Disse generelle vilkårene regulerer forholdet mellom den registrerte brukeren, heretter kalt Kunden, og ComAround Scandinavia AB, nedenfor kalt ComAround, når det gjelder den webbaserte gratistjenesten ComAround Knowledge™ Trial, som er basert på ComAround Knowledge™.

1.2. Ved å godkjenne disse generelle vilkårene for ComAround Knowledge™ Trial, godtar du samtidig disse vilkårene i sin helhet.

1.3. Disse vilkårene kan når som helst oppdateres av ComAround uten nærmere beskjed.

2. Avtalens omfang og gyldighet

2.1. ComAround gir en brukerlisens med en ikke-eksklusiv bruksrett til ComAround Knowledge™ Trial til Kunden. Bruksretten innebærer kun rett til å bruke ComAround Knowledge™ Trial og aktuelt materiale via grensesnittene som til enhver tid tilbys av ComAround. Kunden kan ikke produsere varige kopier av tjenesten eller det materialet som tilbys via ComAround Knowledge™ Trial. Alle andre rettigheter i forbindelse med ComAround Knowledge™ Trial som ikke uttrykkelig gis til Kunden i henhold til denne Avtalen, skal tilhøre ComAround.

2.2. ComAround Knowledge™ Trial kan bare brukes av Kunden og skal på ingen måte brukes til hjelp av virksomheter, myndigheter eller andre organisasjoner.  Tilgang til ComAround Knowledge™ Trial skal ikke spres eller legges ut på Internett, intranett eller liknende.

2.3. Disse generelle vilkårene omfatter også løpende endringer av ComAround Knowledge™ Trial som Kunden opplever i avtaleperioden.

2.4. ComAround har rett til når som helst, midlertidig eller permanent, å endre eller avbryte ComAround Knowledge™ Trial eller deler av tjenesten med eller uten beskjed til kunden. ComAround kan ikke holdes ansvarlig for kunden eller tredjepart for noen endring, midlertidig stans eller opphør av ComAround Knowledge™ Trial.
ComAround har rett til å teknisk begrense bruken av ComAround Knowledge™ Trial for eksempel ved å begrense antall samtidige brukere.

2.5. Kunden kan når som helst avregistrere seg. Avregistrering skal gjøres via post eller e-post.

2.6. ComAround Knowledge™ Trial er åpen hele døgnet, med unntak av planlagte driftsstopp, for eksempel for vedlikehold.

2.7. ComAround har rett til å stenge kundens konto med umiddelbar virkning dersom Kunden begår vesentlig avtalebrudd.

2.8. Automatisk avregistrering av brukerkontoen kommer til å utføres ved faste tidspunkter, opptil fire (4) ganger i året. For å få fortsatt tilgang til kontoen må kunden registrere seg på nytt.

3. Immaterielle rettigheter

3.1. Utover bruksretten som gis til Kunden i henhold til 2.1 ovenfor innebærer ikke Avtalen at ComAround overlater eller overfører noen immaterielle rettigheter til Kunden.

4. Overdragelse

4.1. Kunden kan ikke overføre bruksretten til ComAround Knowledge™ Trial uten skriftlig tillatelse fra ComAround. Kunden kan heller ikke overføre, leie ut, låne bort eller på annen måte overføre eller gi bort hele eller deler av ComAround Knowledge™ Trial.

4.2. ComAround har rett til å overdra sine plikter eller rettigheter iht. denne avtalen.

5. Ansvarsbegrensning

5.1. ComAround kan ikke gjøres ansvarlig, hverken juridisk eller økonomisk, for feil eller mangler. ComAround har ikke ansvar for skader eller tap, hverken direkte eller indirekte, som kan tilskrives bruken av ComAround Knowledge™ Trial, informasjon som formidles her, eller at programvaren ikke kunne brukes.

5.2. ComAround fraskriver seg alle garantier som gjelder kvalitet, drift og funksjonalitet og alle resultat av bruken av ComAround Knowledge™ Trial. ComAround gir heller ingen garanti for at ComAround Knowledge™ Trial er feilfri eller at feil og mangler kommer til å korrigeres.

5.3. ComAround tilbyr ikke personlig support. For support for ComAround Knowledge™ Trial viser ComAround til en online-support.

6. Kundens ansvar

6.1. Kunden forplikter seg til å oppbevare og håndtere passord og tilhørende instruksjoner slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse, og umiddelbart varsle ComAround hvis dette ikke følges.

6.2. Kunden forplikter seg til ikke urettmessig å få tilgang til datamaskinressursene som ComAround benytter seg av.

6.3. Kunden har ansvar for alle handlinger som vedkommende utfører via ComAround Knowledge™ Trial. Kunden går med på å holde ComAround og deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og oppdragstakere skadesløse fra alle krav som fremstilles av tredjepart på grunn av Kundens bruk av ComAround Knowledge™ Trial, Kundens brudd på generelle vilkår eller Kundens brudd på andres rett.

7. Annet

7.1. For ComAround Knowledge™ Trial gjelder aktuelle bestemmelser om personvern. ComAround håndterer all informasjon om kunder som konfidensiell for å beskytte Kundens integritet. ComAround kan ikke får gi videre kundeopplysninger og e-postadresser uten Kundens skriftlige tillatelse. Ved en rettslig kjennelse kan ComAround gi videre informasjon til de aktuelle myndighetene.

7.2. Svensk lov skal anvendes for denne avtalen. Tvister som følge av denne avtalen skal avgjøres ved voldgift administrert av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (“Instituttet”). Instituttets regler for forenklet voldgift skal gjelde med mindre Instituttet med hensyn til alvorlighetsgraden, tvistens verdi og øvrige omstendigheter bestemmer at reglene for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skal anvendes i saken. Hvis sistnevnte gjelder, skal Instituttet også bestemme om tvistenemnden skal bestå av én eller tre voldgiftsdommere. Tvistedomsprosedyren skal foregå i Stockholm og på svensk.

Personlig demo av ComAround Knowledge™

Registrer deg for en personlig demo for å se hvordan ComAround Knowledge™ kan forbedre supportleveransen med kunnskap i sentrum. Fyll ut skjemaet, så tar vi snarest kontakt med deg.

*
*
*