KCS: Bruke gamification til belønning og anerkjennelse

Gamification er bruken av spilldesign og spillteknologi i en arbeidssituasjon eller en sosial setting for å motivere enkeltpersoner og team til å utføre bestemte og ofte repeterende oppgaver. Et viktig prinsipp ved KCS er å belønne og anerkjenne innsats, og det har vist seg å være en vellykket kombinasjon når det brukes med gamification til å oppnå dette, både på kort og lang sikt. I denne artikkelen vil du lære om målene for belønning og anerkjennelse, hvordan man beregner poengsummer og hvordan man styrer innholdsarbeidet med gamification.

Les mer

Del 1: Løs flere saker med selvbetjening – Servicedeskens største utfordring med å innføre nettbasert selvbetjening

De fleste norske IT-sjefer mener at nettbasert selvbetjening gir effektiv support. De mener også at den største utfordringen er å få brukerne til å løse problemene sine via nettbasert selvbetjening i stedet for å kontakte den bemannede supporten.

Les mer

Del 1 Järfälla kommune – Tjenestevillig IT-avdeling i en virksomhet med store utfordringer

Järfälla kommune i Sverige har gjennomført en stor intern IT-endring. Dette har skapt misnøye blant brukerne. IT-avdelingen i Järfälla kommune har valgt å innføre Zero Level-support for å skape en mer fornøyd virksomhet og et mer positivt bilde av IT-avdelingen. Jeg vil følge deres reise med å innføre Zero Level-support over flere bloggartikler. I den første forteller jeg om IT-avdelingens mål og utfordringer.

Les mer

Hva styrer vår atferd og hvordan påvirker det våre forutsetninger for å levere support?

Hva er det som styrer våre valg? Vi tar mange beslutninger, bevisst eller ubevisst, så fort vi stiger ut av sengen, og antallet beslutninger akselererer i løpet av dagen, hjemme, på vei til jobben og på jobben. Kanskje enda tidligere hvis du tilhører den majoriteten som begynner med å oppdatere deg om hva som har skjedd i verden mens du sov. Over 50 % av oss sjekker for eksempel Facebook, e-posten, Twitter med mer før vi står opp om morgenen. Vi har trolig sluttet å tenke på hvorfor, vi bare gjør det fordi det har blitt en vane, eller i dette tilfellet kanskje en uvane.

Les mer