5 viktige tips for å lykkes med self service

Enten du skal implementere self service for en kunde eller vurdere kvaliteten på din nåværende self service-løsning, finnes det fem sentrale faktorer som må være på plass for å kunne oppnå en vellykket self service-løsning.

Les mer

Hvordan du får medarbeiderne til å bruke det nye kunnskapsverktøyet

Mange organisasjoner undervurderer utfordringene forbundet med implementeringen og bruken av et kunnskapsverktøy. Din jobb er å hjelpe medarbeiderne med å bli komfortable med denne nye teknologien, få dem til å bruke den, og hjelpe dem med å forstå hvordan den vil gjøre arbeidet enklere.

Les mer

Oppmuntrer du dine ansatte til å dele kunnskap?

Det hender at selskaper hemmes i utviklingen på grunn av at medarbeiderne, som sitter på verdifull informasjon og kunnskap, ikke er villige til å dele den med andre. Eller fordi det finnes teknologiske begrensninger som gjør det vanskelig for dem å dele. Resultatet blir at organisasjonen får problemer med å få tilgang til kunnskapen de trenger for å gjøre jobben. Denne trenden er heldigvis i ferd med å forsvinne.

Les mer

Hvordan evaluere medarbeidere uten å rangere dem?

Så här får supportorganisationen engagerade och nöjda medarbetare i servicedesken

När medarbetarna känner att det jobb de utför bidrar till hela företagets mål kommer prestation och engagemang att öka.

Du vil at supportorganisasjon skal bli bedre og utvikle seg. For at det skal skje må dere fokusere på de riktige tingene. Når medarbeiderne føler at jobben de gjør bidrar til å nå selskapets mål, vil prestasjonene og engasjementet øke.

Les mer

Del 6: Løs flere saker med selvbetjening – Markedsføring til brukerne

Det er ikke nok å tilby selvbetjening hvis brukerne ikke vet at den finnes eller forstår fordelene. For at flere brukere skal løse sine problemer selv via en selvbetjeningstjeneste, er det viktig at Service Desk markedsfører tjenesten, innholdet og nytten den gir brukeren. Les mer

Del 4: Løs flere saker med selvbetjening – Få drahjelp av ledelsen og de andre sjefene

Ledelsen og de andre sjefene er viktige redskaper for å endre atferden i en organisasjon. Inkluder dem tidlig i prosessen, bruk Best Practice og referanser og gi raske tilbakemeldinger om lønnsomheten.

Les mer

Løft frem heltene bak servicedesken!

Skap og løft frem helter og motiverte medarbeidere bak servicedesken ved å innføre elementer av Gamification når en kvalitativ kunnskapsbase skal utarbeides og opprettholdes som et ledd i å forbedre supportleveransen. Les mer

Del 3: Løs flere saker med selvbetjening – Verktøy for å forstå og forandre brukernes atferd

Hvordan får vi brukerne til å søke hjelp via en selvbetjeningstjeneste i stedet for å kontakte den bemannede supporten som de pleier? Når det skal innføres en ny arbeidsmåte med nye rutiner, innebærer det vanligvis at den eksisterende situasjonen endres. Og folk reagerer forskjellig på endringer. Bloggartikkelen gir deg grunnleggende kunnskap om endringsprosessen, og dette er en viktig forutsetning for å kunne endre brukernes atferd.

Les mer

KCS: Bruke gamification til belønning og anerkjennelse

Gamification er bruken av spilldesign og spillteknologi i en arbeidssituasjon eller en sosial setting for å motivere enkeltpersoner og team til å utføre bestemte og ofte repeterende oppgaver. Et viktig prinsipp ved KCS er å belønne og anerkjenne innsats, og det har vist seg å være en vellykket kombinasjon når det brukes med gamification til å oppnå dette, både på kort og lang sikt. I denne artikkelen vil du lære om målene for belønning og anerkjennelse, hvordan man beregner poengsummer og hvordan man styrer innholdsarbeidet med gamification.

Les mer

Del 1: Løs flere saker med selvbetjening – Servicedeskens største utfordring med å innføre nettbasert selvbetjening

De fleste norske IT-sjefer mener at nettbasert selvbetjening gir effektiv support. De mener også at den største utfordringen er å få brukerne til å løse problemene sine via nettbasert selvbetjening i stedet for å kontakte den bemannede supporten.

Les mer