Hvordan du får medarbeiderne til å bruke det nye kunnskapsverktøyet

Mange organisasjoner undervurderer utfordringene forbundet med implementeringen og bruken av et kunnskapsverktøy. Din jobb er å hjelpe medarbeiderne med å bli komfortable med denne nye teknologien, få dem til å bruke den, og hjelpe dem med å forstå hvordan den vil gjøre arbeidet enklere.

Les mer

3 trinn for bedre introduksjon med selvbetjening

Kan noe så enkelt som å vise nye medarbeidere hvordan ting skal gjøres, virkelig forbedre ytelsen til store selskaper? Svaret mitt er JA! Nøkkelen er å ha informasjonen tilgjengelig der de ansatte finner svar på alle spørsmålene sine: i selvbetjening.

Les mer

Oppmuntrer du dine ansatte til å dele kunnskap?

Det hender at selskaper hemmes i utviklingen på grunn av at medarbeiderne, som sitter på verdifull informasjon og kunnskap, ikke er villige til å dele den med andre. Eller fordi det finnes teknologiske begrensninger som gjør det vanskelig for dem å dele. Resultatet blir at organisasjonen får problemer med å få tilgang til kunnskapen de trenger for å gjøre jobben. Denne trenden er heldigvis i ferd med å forsvinne.

Les mer

Del 4: Løs flere saker med selvbetjening – Få drahjelp av ledelsen og de andre sjefene

Ledelsen og de andre sjefene er viktige redskaper for å endre atferden i en organisasjon. Inkluder dem tidlig i prosessen, bruk Best Practice og referanser og gi raske tilbakemeldinger om lønnsomheten.

Les mer

Del 3: Løs flere saker med selvbetjening – Verktøy for å forstå og forandre brukernes atferd

Hvordan får vi brukerne til å søke hjelp via en selvbetjeningstjeneste i stedet for å kontakte den bemannede supporten som de pleier? Når det skal innføres en ny arbeidsmåte med nye rutiner, innebærer det vanligvis at den eksisterende situasjonen endres. Og folk reagerer forskjellig på endringer. Bloggartikkelen gir deg grunnleggende kunnskap om endringsprosessen, og dette er en viktig forutsetning for å kunne endre brukernes atferd.

Les mer

KCS: Bruke gamification til belønning og anerkjennelse

Gamification er bruken av spilldesign og spillteknologi i en arbeidssituasjon eller en sosial setting for å motivere enkeltpersoner og team til å utføre bestemte og ofte repeterende oppgaver. Et viktig prinsipp ved KCS er å belønne og anerkjenne innsats, og det har vist seg å være en vellykket kombinasjon når det brukes med gamification til å oppnå dette, både på kort og lang sikt. I denne artikkelen vil du lære om målene for belønning og anerkjennelse, hvordan man beregner poengsummer og hvordan man styrer innholdsarbeidet med gamification.

Les mer